Vanish Hand Shampoo Carpet Cleaner 500 ml

Vanish Hand Shampoo Carpet Cleaner 500 ml
4,19
8,38/l

Offer

Product Description

Marketing produktu

Vanish šampón - Čistota a Sviežosť - ručné čistenie kobercov - veľké plochy - 5x silnejší v odstraňovaní nečistôt* pre dlhšiu trvajúcu sviežosť
*oproti samotnému vysávaniu.

Lepší v odstránení do hĺbky zanesenej špiny aj prachu a neutralizácii zápachu vďaka zložkám Acti-Fresh, ktoré zanechajú veľké kobercové plochy skutočne čisté a svieže dlhší čas.

Šampón na ručné čistenie kobercov

Ingredients

Menej ako 5 %: bieliace činidlo na báze kyslíka, Aniónové povrchovo aktívne látky, Neiónové povrchovo aktívne látky, Polykarboxyláty, Vonné látky, Farbivo

Preparation and Storage

Príprava a použitie

Rady na použitie
- Vždy si skontrolujte stálosť farieb aplikáciou malého množstva šampónu na skrytom či málo viditeľnom mieste koberca.
- Používajte iba penu, nadmerné nasiaknutie koberca môže spôsobiť vznik škvŕn alebo zrazenie koberca.
- Pred vysaním nechajte koberec uschnúť.
- Nepremokrite.
- Nepoužívajte na brokát, zamat ani na materiály určené iba na suché čistenie.
- Nepoužívajte do čistiacich strojov, použite Vanish šampón na strojné čistenie.

Návod na použitie: viď obal.

Skladovanie

Spotrebujte najlepšie do 24 mesiacov od dátumu výroby na obale.

Name and Address

Adresa výrobcu

Reckitt Benckiser Producion (Poland) Sp. z o.o.
ul. Okunin 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Poľsko

Adresa distribútora

Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava

Vrátiť

Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava
tel.č. (tiež tel.č, na ktorom je možné získať kartu údajov pre zdravotný personál): +421 248 21 30 00
consumers_sk@rb.com
www.rbeuroinfo.com

Packaging

Informácie o recyklácii

Obal - Plast - štandardne recyklované

Recyklovanie Ďalší text

Prázdne obaly po dôkladnom vyprázdnení a znehodnotení odovzdajte do komunálneho zberu, Obal môže byť recyklovaný až po úplnom vyprázdnení

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 500

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Mililitrov

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Safety Information

Warning Hazard
Pozor

Pokyny pre bezpečné používanie: Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Neznepokojujte sa, ak sa objaví po kontakte výrobku s pokožkou jej zblednutie. Tento účinok je dočasný a vratný. Pri náhodnom streknutí výrobku na pokožku okamžite opláchnite zasiahnuté miesto množstvom vody. Pre osoby s precitlivelou pokožkou je doporučené nosiť rukavice. Nemiešajte s inými výrobkami.

Nebezpečné látky: peroxid vodíka - sek-C14-17-alkánsulfónové kyseliny, sodné soli, kyselina sírová, mono-C 12-16-alkylestery, sodná soľ.

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Using Product Information

While every care has been taken to ensure product information is correct, food products are constantly being reformulated, so ingredients, nutrition content, dietary and allergens may change. You should always read the product label and not rely solely on the information provided on the website.

If you have any queries, or you'd like advice on any Tesco brand products, please contact Tesco Customer Services, or the product manufacturer if not a Tesco brand product.

Although product information is regularly updated, Tesco is unable to accept liability for any incorrect information. This does not affect your statutory rights.

This information is supplied for personal use only, and may not be reproduced in any way without the prior consent of Tesco Stores Limited nor without due acknowledgement.

Tesco © Copyright 2020

Trolley

Products you add to your trolley will appear here