Clin Windows & Glass Apple Solid Surfaces Cleaner 500 ml

Clin Windows & Glass Apple Solid Surfaces Cleaner 500 ml
1,69
3,38/l

Offer

Product Description

Marketing produktu

Dočasne maskuje mikro-škriabance na skle (podľa záťažového testu v laboratóriu).

Ďalšie informácie

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Ingredients

< 5 % aniónové tenzidy, Parfum, Methylisothiazolinone

Product Information

Logá tretích strán

A.I.S.E., Zelený bod, Mobius Loop

Preparation and Storage

Príprava a použitie

Nastriekajte Clin priamo na čistený povrch a zotrite suchou handričkou.

Skladovanie

Spotrebujte najlepšie do 3 rokov od dátumu výroby vyznačeného na obale.

Name and Address

Adresa výrobcu

Henkel Central Eastern Europe Operations GmbH
Erdbergstrasse 29
1030 Vienna
Austria

Adresa distribútora

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnicka 91
821 08 Bratislava
Tel.: (+421) 2 333 19 111
E-mail: henkel.slovensko@henkel.com
www.henkel.sk

Vrátiť

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnicka 91
821 08 Bratislava
Tel.: (+421) 2 333 19 111
E-mail: henkel.slovensko@henkel.com
www.henkel.sk

Packaging

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 500

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Mililitrov

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Safety Information

Warning Hazard
Pozor

Čistiaci prostriedok na pevné povrchy. Pozor. Obsahuje 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte vdychovaniu aerosólov. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Noste ochranné rukavice. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.

Using Product Information

While every care has been taken to ensure product information is correct, food products are constantly being reformulated, so ingredients, nutrition content, dietary and allergens may change. You should always read the product label and not rely solely on the information provided on the website.

If you have any queries, or you'd like advice on any Tesco brand products, please contact Tesco Customer Services, or the product manufacturer if not a Tesco brand product.

Although product information is regularly updated, Tesco is unable to accept liability for any incorrect information. This does not affect your statutory rights.

This information is supplied for personal use only, and may not be reproduced in any way without the prior consent of Tesco Stores Limited nor without due acknowledgement.

Tesco © Copyright 2020

Trolley

Products you add to your trolley will appear here