Air Wick Essential Oils Apple Orchard & Ceylon Cinnamon Candle 185 g

Air Wick Essential Oils Apple Orchard & Ceylon Cinnamon Candle 185 g

This product is unavailable

This product is unavailable

Product Description

Ďalšie informácie

Air Wick je ochranná známka.

Product Information

Logá tretích strán

Zelený bod

Pôvod

Vyrobené v Číne

Name and Address

Adresa distribútora

RB (Hygiene Home) Slovakia, spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava
tel.: +421 239 105 440
www.rbeuroinfo.com

Vrátiť

RB (Hygiene Home) Slovakia, spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava
tel.: +421 239 105 440
www.rbeuroinfo.com

Packaging

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 185

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Gramy

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Safety Information

Warning Hazard
Pozor

Upozornenie: Pred zakrytím sviečky viečkom sa presvedčte, či nehorí. Viečko by sa nemalo používať na zahasenie sviečky. Ďalšie pokyny pre bezpečné použitie na spodnej etikete.

Air Wick Essential Oils sviečka - Jablkový sad & Cejlónska škorica.
POZOR. Nebezpečná zložka: (E)-3-fenylpropenál. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Obsahuje eugenol. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Uchovávajte mimo dosahu iných predmetov (napr. zápaliek). Nepridávajte esenciálne oleje. Knôt zrezať na dĺžku 1 cm, čím sa zabráni nadmernému dymeniu. Nikdy nenechávajte horiacu sviečku bez dozoru, blízko predmetov, ktoré sa môžu zapáliť, alebo horieť viac ako 4 hodiny. Nepoužívajte ak výška sviečky dosiahne menej ako 1 cm a nikdy nedovoľte, aby sviečka úplne vyhorela.
Postavte na rovný, tepelne odolný povrch. Uchovávajte sviečky vo vzpriamenej polohe. Nepoužívajte na horúcich povrchoch (napr. TV). Neprevracajte sviečku počas horenia alebo pred stuhnutím kvapaliny. Nedovoľte, aby sa plameň dotýkal strany nádoby. Sklenená nádobka je počas a po používaní horúca. Nepoužívať ak je sklenená nádobka poškodená. Vždy nechajte medzi zapálenými sviečkami medzeru aspoň 20 cm. Sviečku uhaste jemným sfúknutím. Vyhnite sa priamemu vdýchnutiu dymu. Po použití vyvetrajte miestnosť. Po vyprázdnení zrecyklujte. Pred zakrytím sviečky viečkom sa presvedčte, či nehorí. Viečko by sa nemalo používať na zahasenie sviečky. Ľudia trpiaci na precitlivenosť vyvolanú parfumami by mali tento výrobok používať opatrne. Osviežovače vzduchu nenahrádzajú dodržiavanie správnej hygieny.

Using Product Information

While every care has been taken to ensure product information is correct, food products are constantly being reformulated, so ingredients, nutrition content, dietary and allergens may change. You should always read the product label and not rely solely on the information provided on the website.

If you have any queries, or you'd like advice on any Tesco brand products, please contact Tesco Customer Services, or the product manufacturer if not a Tesco brand product.

Although product information is regularly updated, Tesco is unable to accept liability for any incorrect information. This does not affect your statutory rights.

This information is supplied for personal use only, and may not be reproduced in any way without the prior consent of Tesco Stores Limited nor without due acknowledgement.

Tesco © Copyright 2020

Trolley

Products you add to your trolley will appear here