Perwoll Renew & Repair Color & Fiber 60 Washes 3.6 L

Perwoll Renew & Repair Color & Fiber 60 Washes 3.6 L
7,19
2,00/l

Offer

Product Description

Vlastnosti

20-60°C

Marketing produktu

Špeciálny prací prostriedok na farebné textílie.

Ďalšie informácie

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Ingredients

5-15% aniónové tenzidy, <5% neiónové tenzidy, mydlo, Enzýmy, Parfum (amyl cinnamal, citronellol, hexyl cinnamal, limonene), Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone

Product Information

Logá tretích strán

A.I.S.E., Zelený bod

Preparation and Storage

Príprava a použitie

Pri výbere vhodného pracieho programu dodržujte doporučenia uvedené na visačke vášho oblečenia. Pri praní jemného prádla v automatickej práčke naplňte bubon maximálne do polovice. Pred použitím pretrepať.

Dávkovanie viď obal.

Skladovanie

Skladujte pri teplote od +5 do +40°C. Spotrebujte do 3 rokov od dátumu výroby vyznačeného na obale.

Name and Address

Adresa výrobcu

Henkel Magyarország Operations Kft.
Dávid Ferenc utca 6.
1113 Budapest
Maďarsko
E-mail: henkel.hungary@henkel.com
www.henkel.com

Adresa distribútora

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnícka 91
821 08 Bratislava
Tel.: (+421) 2 333 19 111
E-mail: henkel.slovensko@henkel.com
www.henkel.sk

Vrátiť

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnícka 91
821 08 Bratislava
Tel.: (+421) 2 333 19 111
E-mail: henkel.slovensko@henkel.com
www.henkel.sk

Packaging

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 3.6

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Litre

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Safety Information

Warning Hazard
Pozor

Prací prostriedok. Pozor. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Using Product Information

While every care has been taken to ensure product information is correct, food products are constantly being reformulated, so ingredients, nutrition content, dietary and allergens may change. You should always read the product label and not rely solely on the information provided on the website.

If you have any queries, or you'd like advice on any Tesco brand products, please contact Tesco Customer Services, or the product manufacturer if not a Tesco brand product.

Although product information is regularly updated, Tesco is unable to accept liability for any incorrect information. This does not affect your statutory rights.

This information is supplied for personal use only, and may not be reproduced in any way without the prior consent of Tesco Stores Limited nor without due acknowledgement.

Tesco © Copyright 2021

Trolley

Products you add to your trolley will appear here