Air Wick Essential Oils Infusion Candle Vanilla & Brown Sugar 105 g

Air Wick Essential Oils Infusion Candle Vanilla & Brown Sugar 105 g

This product is unavailable

This product is unavailable

Product Description

Sviečka

Product Information

Logá tretích strán

Zelený bod

Preparation and Storage

Skladovanie

Spotrebujte najlepšie do 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Name and Address

Adresa výrobcu

Qingdao KingKing A.C. Co, Ltd
25/F Futai Plaza
No.18 HK middle road
Qingdao
Čína

Adresa distribútora

Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava 2

Vrátiť

Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava 2
tel. č.: +421 2 4821 3000
consumers_sk@rb.com
www.rbeuroinfo.com

Packaging

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 105

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Gramy

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Safety Information

Upozornenie: Podrobne si prečítajte pokyny pre bezpečné používanie a predlekársku prvú pomoc pred použitím výrobku. Uschovajte pre budúce použitie. Zanedbanie nasledujúcich inštrukcií môže mať za následok vznik požiaru, zranenie osôb alebo rozbitiu sklenenej nádobky so sviečkou. Môže spôsobiť alergickú kožnú reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Noste ochranné rukavice. PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Sklenené časti sú počas a po používaní horúce. Nepoužívať ak je sklo poškodené. Ľudia trpiaci na precitlivenosť vyvolanú parfumami by mali tento výrobok používať opatrne. Osviežovače vzduchu nenahrádzajú dodržiavanie správnej hygieny. Sviečku nenechajte horieť dlhšie ako 4 hodiny. Postaviť sviečky do vzpriamenej polohy. Nepoužívať na horúcich povrchoch (napr. TV). Neprevracať sviečku počas horenia alebo pred stuhnutím kvapaliny. Nedovoľte aby sa plameň dotýkal strany nádoby. Nepoužívať ak výška sviečky dosiahne menej ako 1 cm a nikdy nedovoliť, aby sviečka úplne vyhorela. Sviečku uhaste jemným sfúknutím.
Obsahuje: 2-Methyl-3-(p-isopropylphenyl)propionaldehyde, Benzyl benzoate. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Using Product Information

While every care has been taken to ensure product information is correct, food products are constantly being reformulated, so ingredients, nutrition content, dietary and allergens may change. You should always read the product label and not rely solely on the information provided on the website.

If you have any queries, or you'd like advice on any Tesco brand products, please contact Tesco Customer Services, or the product manufacturer if not a Tesco brand product.

Although product information is regularly updated, Tesco is unable to accept liability for any incorrect information. This does not affect your statutory rights.

This information is supplied for personal use only, and may not be reproduced in any way without the prior consent of Tesco Stores Limited nor without due acknowledgement.

Tesco © Copyright 2020

Trolley

Products you add to your trolley will appear here