Finish Fresh Scent osviežovač do umývačky 4 ml

Finish Fresh Scent osviežovač do umývačky 4 ml
3,29
3,29/Kus

Popis produktu

Vlastnosti

Dvojitá vôňa, Bojuje so zápachom, Okamžitá sviežosť, Až 60 umytí, Spona na ľahké zavesenie

Marketing produktu

Osviežovač do umývačky riadu Finish má jedinečnú technológiu Scent Control, ktorá je navrhnutá tak, aby vám vždy, keď otvoríte umývačku riadu, zabezpečila čerstvú vôňu a pomôže vám zabrániť počas umývania prenosu vône na riad.

Osviežovač do umývačky

Informácie o produkte

Logá tretích strán

Zelený bod

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Návod na použitie: Zacvaknite na košík umývačky riadu. Keď sa minie tekutina vo vnútri (približne 60 umytí), nahraďte celý strojček.

Skladovanie

Spotrebujte do 2 rokov od dátumu výroby na obale.

Meno a Adresa

Adresa distribútora

Reckitt Benckiser (Slovak Republic) spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava

Vrátiť

Reckitt Benckiser (Slovak Republic) spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava
Tel.: +421 232 101 097
consumers_sk@rb.com

Balenie

Recyklovanie Ďalší text

Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 4

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Mililitrov

Bezpečnostné informácie

Výstraha pred nebezpečenstvom
Pozor

Spôsobuje vážne podráždenie očí. Dráždi kožu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare alebo ochranu tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
Obsahuje geranyl-acetát, cineol, dodekanál a undecenál. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu