Air Wick Fresh Infusions Tekutá náplň do elektrického prístroja vôňa bobuľového smoothie 19 ml

Air Wick Fresh Infusions Tekutá náplň do elektrického prístroja vôňa bobuľového smoothie 19 ml
3,21
3,21/Kus
Akcia

Popis produktu

Marketing produktu

Až 75 dní vône*
*Pri používaní 12 hodín denne pri najnižšej úrovni intenzity parfumu.

Ďalší popis

Napätie: 220-240 V.

Tekutá náplň do elektrického prístroja - vôňa bobuľového smoothie

Informácie o produkte

Logá tretích strán

Zelený bod

Pôvod

Vyrobené v EU

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Návod na použitie. Podrobne si prečítajte pokyny pre bezpečné používanie a predlekársku prvú pomoc pred použitím výrobku. Ponechajte pre budúce použitie.
1. Odskrutkujte uzáver náplne.
2. Náhradnú náplň držte vo zvislej polohe a vložte hlboko do spodnej časti strojčeku, kým nebude počuť cvaknutie.
3. Vložte strojček s náplňou do elektrickej zásuvky.
4. Pre zmenu intenzity uvoľňovania vône, otočte koliesko na vrchnej strane strojčeku.
5. Pre výmenu náplne, odpojte strojček z elektrickej siete. Stlačte strojček v prednej časti a opatrne vytiahnite náplň smerom dolu.

Skladovanie

Spotrebujte najlepšie do 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Meno a Adresa

Adresa distribútora

Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava 2

Vrátiť

Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava 2
tel. č. +421 232 101 097
consumers_sk@rb.com

Balenie

Recyklovanie Ďalší text

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi. Obal likvidujte do komunálneho alebo triedeného odpadu

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 19

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Mililitrov

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Bezpečnostné informácie

Výstraha pred nebezpečenstvom
Pozor

POZOR

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Pred použitím si prečítajte etiketu. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Nebezpečné zložky: cis-4-terc-butylcyklohexyl-acetát; etyl-3-fenyl-2,3-epoxy-butanoát; cineol; limonén. Obsahuje pin-2(3)-én; limonén; 3-p-kumenyl-2-metylpropanál; 3-metyl-4-(2,6,6-trimetylcyklohex-2-én-1-yl)but-3-én-2-ón; pin-2(10)-én, metoxy-dicyklopentadién-karbaldehyd; 1-(2,6,6- trimetylcyklohex-3-enyl)but-2-én-1-ón; dimetylcyklohex-3-én-1-karbaldehyd (zmes izomérov); 2,4-dimetylcyklohex-3-én-1-karbaldehyd. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu