Go for Expert Čistiaci prostriedok na rúry, grily a krby 750 ml

Go for Expert Čistiaci prostriedok na rúry, grily a krby 750 ml
1,79
2,39/l

Akcia

Popis produktu

Marketing produktu

Odstraňuje pripáleniny. Účinne odstráni odolné zuhoľnatené nečistoty.

Čistiaci prostriedok na rúry, grily a krby.

Zloženie

< 5% hydroxid sodný, < 5% hydroxid draselný, < 5% neiónové povrchovo aktívne látky, < 5% aniónové povrchovo aktívne látky, < 5% amfotérne povrchovo aktívne látky, < 5% EDTA a jej soli, < 5% fosfonáty

Informácie o produkte

Pôvod

Vyrobené v Poľsku

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Návod na použitie:
- Penu naneste priamo na znečistené miesto, niekoľko minút počkajte, potom odstráňte nečistoty hubkou alebo kefkou.
- Po odstránení nečistôt opláchnite veľkým množstvom vody.
- V prípade potreby proces zopakujte.
- Pred použitím pretrepte.
- Pri používaní noste ochranné rukavice a ochranné okuliare, aby ste sa chránili pred kontamináciou.
- Nepoužívajte na teplé povrchy ani na hliníkové a lakované povrchy.
- Pri čistení domácich spotrebičov vždy postupujte podľa návodu od výrobcu.
- Pred použitím vyskúšajte prostriedok na malej ploche a zároveň nenápadnom mieste.

Skladovanie

Skladujte pri teplote od +10 °C do +40 °C. Chráňte pred mrazom.

Meno a Adresa

Adresa distribútora

Tesco Stores SR, a.s.
Kamenné nám. 1/A
815 61 Bratislava

Vrátiť

Tesco Stores SR, a.s.
Kamenné nám. 1/A
815 61 Bratislava
+420 800 222 555
www.tescodocuments.com

Balenie

Recyklovanie Ďalší text

Zneškodnite obsah/nádobu v schválenom zbernom mieste nebezpečných odpadov

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 750

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Mililitrov

Bezpečnostné informácie

Nebezpečenstvo korózie
Nebezpečenstvo

NEBEZPEČENSTVO

Čistiaci prostriedok na rúry, grily a krby. Obsahuje: hydroxid sodný, hydroxid draselný.
- Môže byť korozívny pre kovy.
- Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
- Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Uchovávajte iba v pôvodnom balení.
- Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
- PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou.
- PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu