Go for Expert Kapsuly na pranie farebnej bielizne 20 praní 490 ml

Go for Expert Kapsuly na pranie farebnej bielizne 20 praní 490 ml
4,99
0,25/Kus

Popis produktu

Marketing produktu

Pracie kapsuly sú určené najmä pre farebnú bielizeň.

Ďalšie informácie

490 ml e (20 x 24,5 ml).
Zneškodnite obsah/nádobu vo vhodnom zariadení na čistenie a zneškodňovanie v súlade s platnými zákonmi a predpismi a charakteristikami produktu v čase zneškodňovania.

Zloženie

30 % a viac: aniónové povrchovo aktívne látky, 15 % alebo viac, ale menej ako 30 %: neiónové povrchovo aktívne látky, 5 % alebo viac, ale menej ako 15 %: mydlo, Menej ako 5 %: fosfonáty, Parfumy (citronellol, alpha-isomethyl ionone, limonene), Enzýmy, Konzervačné látky (benzisothiazolinone, methylisothiazolinone)

Informácie o produkte

Pôvod

Vyrobené v Belgicku

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Návod na použitie: Dodržujte pokyny výrobcu bielizne. Rozdeľte bielizeň podľa farby a miery znečistenia. Farebnú bielizeň a bielizeň, ktorá púšťa farbu, perte samostatne. Nie sú vhodné na vlnu a hodváb. Vyhnite sa preplneniu práčky.

Dávkovanie viď obal.

Balenie výrobku je úplne recyklovateľné.

Meno a Adresa

Adresa distribútora

TESCO STORES SR, a.s.
Cesta na Senec 2
821 04 Bratislava
+420 800 222 555
www.tescodocuments.com

Vrátiť

TESCO STORES SR, a.s.
Cesta na Senec 2
821 04 Bratislava
+420 800 222 555
www.tescodocuments.com

Balenie

Informácie o recyklácii

Obal - Recyklovateľné

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 490

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Mililitrov

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Bezpečnostné informácie

Výstraha pred nebezpečenstvom
Pozor

Kapsuly na pranie farebnej bielizne, 20 ks. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred použitím si prečítajte etiketu. Po manipulácii starostlivo umyte ruky. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Obsahuje TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES, SUBTILISIN. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Zaobchádzajte a skladujte bezpečne.
Používajte so suchými rukami.
Neprepichujte, netrhajte a nerozrezávajte.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu