Tesco Peruvian Tonka Bean náplň do automatického osviežovača vzduchu 250 ml

Tento produkt nie je k dispozícii

Tento produkt nie je k dispozícii

Popis produktu

Marketing produktu

Náplň Peruvian do automatického osviežovača vzduchu osviežuje, upokojuje a napĺňa priestor neobvyklou vôňou dreva a korenín, bohatou na kardamón, ružové korenie a bergamot s jemným nádychom cédrového dreva.

Náplň do automatického osviežovača vzduchu Tonka Bean.

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Pri výmene náplne zariadenie vypnite. Rozprašovač orientujte smerom od tváre. Nestriekajte priamo na potraviny, textílie ani povrchy.

Skladovanie

Minimálna trvanlivosť do: 2 roky od dátumu výroby.

Meno a Adresa

Adresa distribútora

Tesco Stores SR, a.s.
Kamenné nám. 1/A
815 61 Bratislava

Vrátiť

Tesco Stores SR, a.s.
Kamenné nám. 1/A
815 61 Bratislava
+420 800 222 555

Balenie

Recyklovanie Ďalší text

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou legislatívou o nakladaní s odpadmi

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 250

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Mililitrov

Bezpečnostné informácie

Nebezpečenstvo horľavosti
Nebezpečenstvo

NEBEZPEČENSTVO

Náplň do automatického osviežovača vzduchu Tonka Bean. Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
Obsahuje 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8, 8 tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, Hexyl cinnam-aldehyde. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu