4MAX Pine Fresh WC blok borovica 3 x 40 g

4MAX Pine Fresh WC blok borovica 3 x 40 g
1,75
13,46/kg

Popis produktu

Ďalšie informácie

Zneškodnite obsah/nádobu vo schválenom zbernom mieste.

Zloženie

30 % a viac: aniónové povrchovo aktívne látky, Menej ako 5 %: neiónové povrchovo aktívne látky, bieliace činidlá na báze kyslíka, Parfumy, Amyl cinnamal

Informácie o produkte

Pôvod

Vyrobené v Poľsku

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Návod na použitie:
- Umiestnite do toalety upevnením plastového ramena na obvod toaletnej misy.
- Dbajte, aby nádobka bola pevne zachytená v mieste prietoku vody.

Balenie výrobku je úplne recyklovateľné.

Skladovanie

Skladujte na chladnom a suchom mieste. Spotrebujte do: 2 rokov od dátumu výroby na obale.

Meno a Adresa

Adresa distribútora

TESCO STORES SR, a.s.
Cesta na Senec 2
821 04 Bratislava
+420 800 222 555
www.tescodocuments.com

Vrátiť

TESCO STORES SR, a.s.
Cesta na Senec 2
821 04 Bratislava
+420 800 222 555
www.tescodocuments.com

Balenie

Informácie o recyklácii

Obal - Recyklovateľné

Počet jednotiek

Počet jednotiek - 3

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 40

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Gramy

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Bezpečnostné informácie

Nebezpečenstvo korózie
Nebezpečenstvo

NEBEZPEČENSTVO

WC blok - borovica. Obsahuje: Benzénsulfónová kyselina, C10-13-alkyl deriváty, sodné soli; Sulfónové kyseliny, C14-16 alkanhydroxy a C14-16-alken, sodné soli.

- Spôsobuje vážne poškodenie očí.
- Dráždi kožu.
- Škodlivé pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
- Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.
- PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
- PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
- Obsahuje Thuya orientalis, 4-tert-butylcyclohexal acetate. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu