Surf Color & White Hawaiian Dream gélové kapsuly na pranie 42 praní 1,012 kg

Surf Color & White Hawaiian Dream gélové kapsuly na pranie 42 praní 1,012 kg
12,99
0,31/Kus

Popis produktu

Gélové kapsuly na pranie

Zloženie

15-30%: aniónové povrchovo aktívne látky, neiónové povrchovo aktívne látky, mydlo, < 5%: enzýmy, optické zosvetľovače, parfum, fosfonáty, polykarboxyláty, butylphenyl methylpropional, coumarin, hexyl cinnamal, limonene

Informácie o produkte

Logá tretích strán

A.I.S.E., Zelený bod

Pôvod

Vyrobené v EU

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Ako dosiahnuť tie najlepšie výsledky:
- Použite 1 kapsulu na bežne znečistenú bielizeň a mäkkú/stredne tvrdú vodu (3-5 kg).
- Použite 2 kapsule na silne znečistenú bielizeň a tvrdú vodu, alebo do práčky s náplňou 6-8 kg.
- Ak by niekedy kapsula zanechala malý zvyšok na oblečení, jednoducho ho opláchnite teplou vodou.
- Nepoužívajte predpieranie.
- Neprepĺňajte práčku.
- Nevkladajte do zásobníka práčky.
- Nepoužívajte na ručné pranie alebo namáčanie.
- Škvrny predperte a veľmi znečistené oblečenie perte pri vyššej teplote.
- Ak periete pri nízkej teplote, nepoužívajte cyklus určený na jemné pranie.
- Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na štítku na oblečení.
- Nepoužívajte na vlnu a hodváb.
- Neprepĺňajte práčku.
- Tento výrobok obsahuje horkú prísadu na povrchu, aby sa zabránilo náhodnému požitiu deťmi.
- Po manipulácií s kapsulou si umyte ruky.

Ako dosiahnuť skvelé výsledky:
1. Vložte kapsulu do zadnej časti bubna práčky.
2. Vložte oblečenie.
3. Užite si skvelý pocit z čistého a voňavého oblečenia.

Skladovanie

Uchovávajte mimo dosahu tepla, vlhkosti a slnečného svetla.

Meno a Adresa

Adresa distribútora

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava

Vrátiť

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
0850 123 850
infolinka@unilever.com
www.unilever.com

Balenie

Recyklovanie Ďalší text

Zneškodnite nádobu v súlade s platnou legislatívou, umiestnite prázdnu nádobu do komunálneho odpadu

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 1.012

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - kilogramov

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Bezpečnostné informácie

Výstraha pred nebezpečenstvom
Pozor

SURF HAWAIIAN DREAM
GÉLOVÉ KAPSULY NA PRANIE

POZOR

Spôsobuje vážne podráždenie očí. Dráždi kožu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Obsahuje subtilizín; 1-(2,3,8,8-tetrametyl-1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2-naftyl)etán-1-ón; 1-(2,6,6-trimetylcyklohex-3-enyl)but-2-én-1-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používajte kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu