Glade by Brise Discreet Vanilka náplň 8 g

Glade by Brise Discreet Vanilka náplň 8 g
4,19
523,75/kg

Popis produktu

Vlastnosti

Je možné použiť ako samostatný držiak, Vhodný pre všetky Discreet® držiaky

Marketing produktu

Odstraňuje nepríjemné pachy + osviežuje až 60 dní*
*kedy je užívaný v neelektrickom držiaku

Náplň pre (ne)elektrický osviežovač vzduchu.

Informácie o produkte

Logá tretích strán

Zelený bod

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Návod na použitie náplne je vo vnútri obalu.

1. otvoriť
2. decor
3. electric/vložiť
4. vymeniť po vyčerpaní gélu

Návod na použitie s Discreet® držiakmi:
1. Náplň vyberte z obalu a odtrhnite ochrannú fóliu (1).
2. Náplň vložte do držiaka odkrytou membránou smerujúce von. U Discreet® Decor ju umiestnite do drážky (2), pre Discreet® Electric ju vložte zhora (3).
3. Akonáhle sa začne uvoľňovať vôňa, gél pomaly vysychá. Po vyčerpaní gélu vymeňte náplň za novú (4).

Návod na použitie ako samostatný držiak:
1. otvoriť
2. odtrhnúť fóliu
3. zložiť
4. umiestniť

Meno a Adresa

Adresa distribútora

S.C. Johnson, s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3

Vrátiť

S.C. Johnson, s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3
tel.: 02/4464 4564-6
http://doc.scj.cz/
www.scjohnson.com
www.scjproducts.info

Balenie

Recyklovanie Ďalší text

Prázdny obal zneškodňujte v rámci triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 8

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Gramy

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Bezpečnostné informácie

Výstraha pred nebezpečenstvom
Pozor

Glade® by Brise® Discreet® Vanilka náplň pre (ne)elektrický osviežovač vzduchu.

Pozor

Obsahuje: (E)-3-fenylpropenál.

Môže vyvolať alergickú reakciu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Noste ochranné rukavice.

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Používajte podľa návodu. Uchovávajte mimo dosahu zvierat. Nepoužívajte v malom uzavretom priestore bez dostatočnej cirkulácie vzduchu. Neprepichujte membránu. Počas používania odparovač nezakrývajte. Nedávajte na leštené či lakované drevené povrchy. Ľudia trpiaci na precitlivenosť vyvolanú parfumami by mali tento výrobok používať opatrne. Osviežovače vzduchu nenahrádzajú dodržiavanie správnej hygieny.

Obsahuje vanillin, d-limonene, coumarin, eugenol. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu