Zdravá Zahrada Bioformatox plus prášok s účinkom proti mravcom 200 g

Zdravá Zahrada Bioformatox plus prášok s účinkom proti mravcom 200 g
4,99
24,95/kg

Popis produktu

Marketing produktu

Pôsobenie: Prášok s účinkom proti mravcom. Pôsobí dotykovo najlepšie vo forme postreku alebo zálievky priamo na hmyz a predovšetkým do jeho hniezd. Pôsobí selektívne na mravce. Bioformatox Plus je určený pre neprofesionálne použitie.

Prášok s účinkom proti mravcom

Zloženie

Účinná látka: 1 g/kg spinosad, 0,5 g/kg kopretina stračkolistá

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Príprava aplikačnej kvapaliny: Príslušné množstvo prostriedku dokonale rozpustiť vo vode. Na zabezpečenie dobrej účinnosti nutné pridať na 1 liter aplikačnej kvapaliny 5 - 15 kvapiek povoleného zmáčadla (prípadne "Jar" - 15 kvapiek). Postrek spotrebovať do 24 hodín. Ako poprach pôsobí pomalšie a má čiastočne repelentné účinky.

Miesto: Domácnosti, skleníky, fóliovníky, pareniska, okolité obytné budovy, okrasný trávnik. Nikoliv vo voľnej prírode.
Škodlivý organizmus: Škodiace druhy mravcov.
Dávka: 2 - 7% (20-70 g/l vody).
Poznámka: 1

Poznámka č.1 - Pri silnejšom výskyte aplikovať predovšetkým do hniezd - tú preliať. Na voľne pobehujúce jedince postačí postrek. Pri silnejšom výskyte použiť vyššiu koncentráciu. Ošetrenie je vhodné opakovať druhý deň - zasiahneme aj mravce, ktoré boli mimo hniezdo. Ošetrovať večer alebo ráno (najviac jedincov sa vyskytuje v hniezde).

Nestriekať priamo na rastliny!
Poznámka č.1 - Pri silnejšom výskyte aplikovať predovšetkým do hniezd - tú preliať. Na voľne pobehujúce jedince postačí postrek. Pri silnejšom výskyte použiť vyššiu koncentráciu. Ošetrenie je vhodné opakovať druhý deň - zasiahneme aj mravce, ktoré boli mimo hniezdo. Ošetrovať večer alebo ráno (najviac jedincov sa vyskytuje v hniezde).

Ochranná lehota: 0.

Skladovanie

Skladovanie: Skladujte v suchu v pevne uzavretom obale pri teplote do 25 °C. Zamedzte vzniku prachu. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a pred vlhkosťou.

Meno a Adresa

Adresa výrobcu

FORESTINA s.r.o.
Mnichov 129
386 01 Strakonice
Česká republika

Vrátiť

FORESTINA s.r.o.
Mnichov 129
386 01 Strakonice
Česká republika
tel.: +420 383 312 714
www.forestina.cz

Balenie

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 200

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Gramy

Bezpečnostné informácie

Pozor! Prípravok nesmie byť použitý inak ako je uvedené v návode. Po práci s prípravkom si umyte ruky vodou a mydlom. Prípravok sa nesmie dostať do vôd. Uchovajte mimo dosahu detí (S2). Pri práci s výrobkom nepite, nejedzte a nefajčite.

Prvá pomoc: Pri zasiahnutí očí vyplachovať prúdom pitnej vody po dobu 10 - 15 minút a vyhľadať lekára. Pri zasiahnutí pokožky umyť postriekané miesto vodou a mydlom. Vo vážnejších prípadoch a zasiahnutí očí vyhľadať lekársku pomoc.

Likvidácia zbytkov odpadov: Prípadné nepoužité zvyšky aplikačnej kvapaliny vyliať do ryhy na pozemku. Úplne vyprázdnené obaly odovzdajte do komunálneho odpadu.

Čistenie aplikačného zariadenia: Po ukončení práce postrekovač dôkladne vypláchnuť vodou.

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Xi Dráždivý.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu