Savo Tuhý WC blok borovica 35 g

Savo Tuhý WC blok borovica 35 g

Tento produkt nie je k dispozícii

Tento produkt nie je k dispozícii

Popis produktu

Marketing produktu

Savo tuhý WC blok zabezpečí hygienickú čistotu a dodá vašej toalete sviežu vôňu.

Tuhý WC blok

Zloženie

30% a viac aniónové povrchovo aktívne látky, 5% alebo viac, ale menej ako 15% parfum, Menej ako 5% fosfáty, Aromatické uhľovodíky, Butylphenyl methylpropional, Alpha isomethyl ionone, Limonene, Benzyl alcohol, Hexyl Cinnamal, Linalool

Informácie o produkte

Logo tretej strany Ďalší text

Dobrovoľná iniciatíva A.I.S.E. v oblasti udržateľnosti - www.cleanright.eu

Pôvod

Vyrobené v EU

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Zaveste na okrej WC misy a uistite sa, že je na mieste obmývanom vodou. Zvyšný materiál vrátane nerozpusteného gélu, po rozpustení WC bloku, vyhoďte do odpadkového koša doplňte nádobku náhradnou náplňou Savo. Po manipulácii s výrobkom si umyte ruky.

Meno a Adresa

Adresa distribútora

Unilever Slovensko, spol. s r. o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava

Vrátiť

Unilever Slovensko, spol. s r. o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
0850 123 850
infolinka@unilever.com
www.savo.eu/sk
www.unilever.com

Balenie

Informácie o recyklácii

Obal - Plast - štandardne recyklované

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 35

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Gramy

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Bezpečnostné informácie

Nebezpečenstvo
Spôsobuje vážne poškodenie očí. Dráždi kožu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné okuliare/ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Ak sa prejaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodnite obsah/nádobu uložením do komunálneho alebo triedeného odpadu. Obsahuje 2-(4-terc-butylbenzyl)propanál, hexil-2-hydroxybenzoát. Môže vyvolať alergickú reakciu. Obsahuje: nátrium-dodecylbenzénsulfonát, nátrium-dodecyl-sulfát.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu