Lanza Expert Color gel 60 praní 3,96 l

Lanza Expert Color gel 60 praní 3,96 l
6,99
1,77/l

Akcia

Popis produktu

Vlastnosti

Živé farby, Čistota a sviežosť

Tekutý prací prostriedok - farebná bielizeň

Zloženie

5-15% aniónové povrchovo aktívne látky, Neiónové povrchovo aktívne látky, Mydlá, <5% fosfonáty, Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon, Parfum, Hexylcinnamal, Butylfenylmethylpropional, Citronellol, Enzýmy (α-amylasa)

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Pre návod na použitie viď obal.

Meno a Adresa

Adresa výrobcu

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
ul. Okunin 1
05-100 Nowy Dwór Mazowicki
Poľsko

Adresa distribútora

Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava

Vrátiť

Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava
tel. č. (tiež tel. č. na ktorom je možné získať kartu údajov pre zdravotný personál): +421 248 213 000
consumers_sk@rb.com

Balenie

Recyklovanie Ďalší text

Prázdne obaly po dôkladnom vyprázdnení a znehodnotení odovzdajte do komunálneho zberu, Obal môže byť recyklovaný až po úplnom vyprázdnení

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 3.96

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Bezpečnostné informácie

Výstraha pred nebezpečenstvom
Pozor

Spôsobuje vážne podráždenie očí. Pokyny pre bezpečné používanie: Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu