Savo Wc Turbo na vodný kameň 750 ml

Savo Wc Turbo na vodný kameň 750 ml
1,49
1,99/l

Akcia

Popis produktu

Vlastnosti

Hygiena + dezinfekcia

Marketing produktu

Savo WC Turbo účinne odstraňuje vodný kameň v toalete a vyčistí aj hlboko usadené nečistoty. Príjemná vôňa zanechá vašu toaletu sviežu po dlhú dobu.

Účinne odstraňuje vodný kameň v toalete

Zloženie

Menej ako 5 % neiónové povrchovo aktívne látky, Katiónové povrchovo aktívne látky, Parfum

Informácie o produkte

Logo tretej strany Ďalší text

An A.I.S.E. voluntary sustainability initiative - www.cleanright.eu

Pôvod

Vyrobené v EÚ

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Návod na použitie: Vyznačené plochy na uzávere stlačte k sebe, pootočte a otvorte. Trysku vložte pod horný okraj toaletnej misy a stlačením fľaše naneste prípravok tak, aby pokryl celú plochu toalety. Nechajte pôsobiť 15 minút a potom spláchnite.

Meno a Adresa

Adresa distribútora

Unilever Slovensko, spol. s r. o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava

Vrátiť

Unilever Slovensko, spol. s r. o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
0850 123 850
infolinka@unilever.com
www.savo.eu/sk
www.unilever.com
www.cleanright.eu

Balenie

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 750

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Mililitrov

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Bezpečnostné informácie

Upozornenie: Neprelievajte do žiadnej inej fľaše. Používajte len na toalety. Dôkladne opláchnite.

Nebezpečenstvo
Obsahuje: kyselina chlorovodíková, kyselina amidosírová, (Z)-oktadec-9-enylamín, etoxylovaný 2EO. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Môže byť korozívna pre kovy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. Po zasiahnutí očí: niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Pri zdravotných problémoch volajte toxikologické informačné centrum/lekára. Zozbierajte uniknutý produkt. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s platnou legislatívou, uložením do komunálneho alebo triedeného odpadu.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu