Ozzy Stop repelentný sprej proti kliešťom 110 ml

Ozzy Stop repelentný sprej proti kliešťom 110 ml
4,49
40,82/l

Popis produktu

Marketing produktu

Prípravok zaisťuje efektívnu ochranu proti kliešťom. Mechanický rozprašovač umožňuje jednoduché a rovnomerné nanášanie prípravku.

Marketing značky

Ozzy hmyzu hrozí.

Repelentný sprej proti kliešťom

Informácie o produkte

Logá tretích strán

Zelený bod

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Návod na použitie: Nepoužívajte na citlivé miesta a tvár. Nepoužívajte pre deti do 2 rokov. U detí od 2 do 12 rokov by sa malo obmedziť používanie. Aplikácia 0,5 ml prípravku na časti tela, ktoré chcete chrániť, umožňuje dostatočnú ochranu po dobu maximálne 4 hodín. Možno aplikovať aj na oblečenie.

Meno a Adresa

Adresa výrobcu

UNION COSMETIC s.r.o.
V jirchářích 195/2
Nové Město
110 00 Praha 1
Česká rebublika

Adresa distribútora

UC TRADE SR s.r.o.
Dolný Šianec 1
Trenčín
SR

Vrátiť

UC TRADE SR s.r.o.
Dolný Šianec 1
Trenčín
SR

Balenie

Informácie o recyklácii

Obal - Plast - štandardne recyklované

Recyklovanie Ďalší text

Zneškodnite obsah/nádobu do komunálneho odpadu, obal znova nenapĺňajte

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 110

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Mililitrov

Bezpečnostné informácie

Nebezpečenstvo horľavostiVýstraha pred nebezpečenstvom
Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Veľmi horľavá kvapalina a pary. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Účinné látky: 2,7 g/kg pyrethriny a pyrethroidy, 150 g/kg DEET. Typ úpravy biocídneho výrobku: 19, repelentný sprej proti kliešťom.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu