Raid Aerosól proti lezúcemu hmyzu eukalyptus 400 ml

Raid Aerosól proti lezúcemu hmyzu eukalyptus 400 ml
3,91
9,78/l
Akcia

Popis produktu

Vlastnosti

Okamžitý účinok, S eukalyptovým olejom

Marketing produktu

Insekticíd zabíja lezúci hmyz niekoľko sekúnd po nastriekaní. Zaisťuje ochranu na obdobie 4 týždňov. Účinkuje proti švábom a ich vajíčkam, mravcom, pavúkom, rybičkám, bzdochám, plošticiam a ďalším.

Aerosól proti lezúcemu hmyzu eukalyptus.

Informácie o produkte

Logá tretích strán

Zelený bod

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Návod na použitie: Pred použitím potraste. Pri aplikácii udržujte nádobku vo zvislej polohe, namierte na miesto postreku stlačte. Aplikujte priamo na hmyz alebo miesta, kde sa skrýva alebo často vyskytuje: okolie kuchynskej linky, odpadkových košov, okien, dverí a prasklín. Na dosiahnutie dlhodobej účinnosti aplikujte na cestičky výskytu hmyzu, skryté miesta, štrbiny v stene a všetky otvory dverí a okien. Striekajte zo vzdialenosti 1 meter (cca 5 sekúnd/bežný meter). Nestriekajte na tapety. Vyvetrajte priestor 15 minút po nastriekaní. Opakujte aplikáciu po každom umytí daného miesta.

Skladovanie

Minimálna doba skladovateľnosti: 4 roky od dátumu výroby (MAN) uvedeného na obale.

Meno a Adresa

Adresa distribútora

S.C. Johnson s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3

Vrátiť

S.C. Johnson s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3
tel.: 02/4464 4564-6
http://doc.scj.cz/
www.scjohnson.com

Balenie

Recyklovanie Ďalší text

Zneškodnite obsah/obal v rámci triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 400

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Mililitrov

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Bezpečnostné informácie

Nebezpečenstvo horľavostiNebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia
Nebezpečenstvo

Raid® aerosól proti lezúcemu hmyzu eukalyptus.

Nebezpečenstvo

Účinné látky: 0,1 g cypermetrínu a 0,1 g imiprotrínu v 100 g prípravku. Registračné číslo bio/1033/D/15/CCHLP.

Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Po manipulácii starostlivo umyte ruky. Nevdychujte aerosóly.

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Používajte podľa návodu. Nestriekajte na osoby a zvieratá. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pred aplikáciou odneste alebo zakryte potraviny, zariadenia k príprave potravín a nádoby. Nestriekajte na elektrické zariadenia pod napätím. Pred použitím odstráňte alebo zakryte teráriá, akváriá a zvieracie klietky. Pri postreku vypnite vzduchový filter akvárií. Používajte len na dobre vetranom mieste.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu