Raid Active Paper proti moliam aktívny záves čerstvé kvety 12 ks

Raid Active Paper proti moliam aktívny záves čerstvé kvety 12 ks

Tento produkt nie je k dispozícii

Tento produkt nie je k dispozícii

Popis produktu

Marketing produktu

Insekticíd chráni vaše odevy v zásuvkách i šatníkoch proti šatovým moliam. Zabíja dospelé moly a ich larvy. Impregnovavý papier s účinnou látkou poskytuje ochranu až 3 mesiace. Záves uvoľňuje príjemnú čerstvú kvetinovú vôňu. Nezanecháva škvrny na kašmíre a hodvábe.

Proti moliam aktívny záves čerstvé kvety.

Informácie o produkte

Logá tretích strán

Zelený bod

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Návod na použitie: Závesy vyberte z obalu a oddeľte od seba. Optimálne je použitie 4 závesov/m³ priestoru. Do každej zásuvky vložte jeden záves. Do jednodverového šatníka vložte dva, do dvojdverového 4 závesy, atď. Použite otvor na závese k zaveseniu alebo prípravok voľne položte na policu. K dosiahnutiu čo najlepšej ochrany, vymeňte závesy po 3 mesiacoch.

Skladovanie

Minimálna doba skladovateľnosti: 4 roky od dátumu výroby (MAN) uvedeného na obale.

Meno a Adresa

Adresa distribútora

S.C. Johnson s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3

Vrátiť

S.C. Johnson s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3
tel.: 02/4464 4564-6
http:/doc.scj.cz/
www.scjohnson.com
www.scjproducts.info

Balenie

Recyklovanie Ďalší text

Prázdne obaly a závesy zneškodňujte v rámci triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch

Bezpečnostné informácie

Nebezpečenstvo ohrozenia životného prostrediaVýstraha pred nebezpečenstvom
Pozor

Raid® proti moliam aktívny záves čerstvé kvety.

Pozor

Obsahuje: 1-(2,3,8,8-tetrametyl-1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2-naftyl)etán-1-ón.

Účinná látka: 0,27 g transflutrínu v 100 g prípravku.

Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Noste ochranné rukavice. Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

Uchovávajte mimo dosahu otvoreného ohňa. Používajte podľa návodu. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Používajte len v miestach mimo dosahu detí a zvierat. Nedotýkajte sa závesu.

Obsahuje citronellol, 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde, cinnamyl alcohol, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, (Z)-3-hexenyl salicylate, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, eugenol, geranyl acetate, 3-phenylbutyraldehyde, alpha-hexylcinnamaldehyde. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Registračné číslo bio/1746/D/12/1/CCHLP.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu