Raid Prášok proti mravcom 250 g

Raid Prášok proti mravcom 250 g
3,19
12,76/kg
Akcia

Popis produktu

Vlastnosti

Dlhodobý účinok, Chráni pred opätovným zamorením

Marketing produktu

Raid® prášok proti mravcom, insekticídny prášok na hubenie mravcov a švábov. Rýchly a dlhodobý účinok až 12 týždňov. Jednoduché použitie, účinkuje už 1 minútu po kontakte. Na použitie vnútri aj vonku.

Prášok proti mravcom

Informácie o produkte

Logá tretích strán

Zelený bod

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Návod na použitie: 1. Obal mierne pretrepte, odstráňte viečko a stlačte bočné strany. 2. Nádobku držte mierne sklonenú smerom dole a ošetrovaný povrch jemne poprášte 3,5 g prášku/m². 3. Nádobku uzavrite.
Mravce: Kde je možné, nasypte prípravok priamo do mraveniska, ak sa to nedá, tak pred vstupmi doň. Prášok nasypte aj pozdĺž mravčích cestičiek, do štrbín, na schody, okenné rámy, prestupy potrubí cez stenu.
Ostatný lezúci hmyz: Prášok nasypte okolo štrbín a nechajte ležať na mieste aplikácie. V prípade potreby po 12 týždňoch opakujte.

Skladovanie

Minimálna doba skladovateľnosti: 4 roky od dátumu výroby (MAN) uvedeného na obale.

Meno a Adresa

Adresa distribútora

S.C. Johnson s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3

Vrátiť

S.C. Johnson s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3
tel.: 02/4464 4564-6
http://doc.scj.cz/
www.scjohnson.com

Balenie

Recyklovanie Ďalší text

Prázdne obaly zneškodňujte v rámci triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 250

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Gramy

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Bezpečnostné informácie

Nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia
Pozor

Raid® prášok proti mravcom.

Pozor

Účinné látky: 0,05 g deltametrínu v 100 g prípravku. Registračné číslo bio/1123/D/12/7/CCHLP.

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Zabráňte vdychovaniu aerosólov.
Používajte podľa návodu. Po použití si umyte ruky. Používajte len na dobre vetranom mieste. Nepoužívajte na zvieratá. Nepoužívajte na povrchy, kde sú skladované, pripravované alebo konzumované potraviny. Pred aplikáciou odneste alebo zakryte potraviny, zariadenia k príprave potravín a nádoby. Nepoužívajte na bytový textil. Pred použitím odstráňte alebo zakryte teráriá, akváriá a zvieracie klietky. Pri použití majte vypnutý vzduchový filter akvária.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu