Go for Expert Prostriedok na čistenie umývačky riadu Lemon 250 ml

2,39
9,56/l
Akcia

Popis produktu

Marketing produktu

Dvojfázový prostriedok na čistenie umývačky riadu aktívne odstraňuje odolnú mastnotu, rozpúšťa vodný kameň a odstraňuje nepríjemné pachy, takže umývačka zostane hygienicky čistá. Tekutý prostriedok odstráni nečistoty aj z ťažko dostupných miest bez narušenia vnútornej vrstvy umývačky riadu. Pravidelné čistenie pomáha udržať umývačku v bezporuchovom stave, čo prispieva k čistote umývaného riadu.

Dvojfázový prostriedok na čistenie umývačky riadu.

Zloženie

5 a viac %, ale menej ako 15 %: neiónové povrchovo aktívne látky, Parfumy

Informácie o produkte

Pôvod

Vyrobené v Poľsku

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Návod na použitie:
- Používajte v prázdnej umývačke riadu.
- Z viečka odstráňte nálepku, neotvárajte ho.
- Fľaštičku vložte dnom nahor do spodného koša umývačky.
- Vosk sa pri teplote 65 °C rozpustí a obsah sa uvoľní.
- Umývačku zapnite na program s minimálnou teplotou umývania 65 °C, nepridávate iné prostriedky.
- Výrobok používajte každé 2 mesiace.

Meno a Adresa

Adresa distribútora

Tesco Stores SR, a.s.
Kamenné nám. 1/A
815 61 Bratislava

Vrátiť

Tesco Stores SR, a.s.
Kamenné nám. 1/A
815 61 Bratislava
+420 800 222 555

Balenie

Recyklovanie Ďalší text

Zneškodnite obsah (malé množstvo) rozriedený veľkým množstvom vody vyliatím do kanalizácie a úplne prázdnu nádobu zlikvidujte na zbernom mieste recyklovateľných materiálov.

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 250

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Mililitrov

Bezpečnostné informácie

Nebezpečenstvo korózie
Nebezpečenstvo

NEBEZPEČENSTVO
Dvojfázový prostriedok na čistenie umýčky riadu. Obsahuje: kyselina citrónová.
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ochranné rukavice/ochranné okuliare/ochranu tváre. PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte lekára.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu