Fito Výživný roztok v samodávkovacom balení pre kvitnúce rastliny 32 ml

Fito Výživný roztok v samodávkovacom balení pre kvitnúce rastliny 32 ml
0,99
0,99/Kus

Popis produktu

Marketing produktu

Vyživuje vaše rastliny dlhodobo, bez nebezpečia predávkovania výživných látok.

Ďalšie informácie

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s národnými predpismi.

Zloženie

Umelé hnojivo, EDTA, Voda

Výživové hodnoty

Výživové hodnoty
Chemické zloženie
N (dusík):5mg/l
P₂O₅ (oxid fosforečný):65mg/l
K₂O (oxid draselný):145 mg/l
Cu (meď):5 mg/l
Fe (železo)50 mg/l
Zn (zinok):15 mg/l

Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Používanie: v 2-3 týždňových intervaloch. Fľaštičky po odstrihnutí špičky ampulky otočíme smerom dole a zapichneme do mokrej zeminy.

Skladovanie

Doba použiteľnosti: 5 rokov.

Meno a Adresa

Adresa výrobcu

Blumen Group S.P.A.

Adresa distribútora

Brands and More Hungary Kft
Szabadság út 379
2040 Budaörs
Tel: +36-23-333196
info@brands-more.hu

Vrátiť

Brands and More Hungary Kft
Szabadság út 379
2040 Budaörs
Tel: +36-23-333196
info@brands-more.hu

Balenie

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 32

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Mililitrov

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Bezpečnostné informácie

Výstraha:
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.
Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vy­plachovaní.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu