• Heslo rozlišuje použitie malých a veľkých písmen a musí obsahovať znak, číslo a byť zložené minimálne z 8 znakov.