Cillit Bang Turbo Power Cleaner to Clean and Whiten 750 ml

Cillit Bang Turbo Power Cleaner to Clean and Whiten 750 ml
5,19
6,92/l

Product Description

Marketing produktu

Nový Cillit Bang s Turbo Power pôsobí v priebehu niekoľkých sekúnd. Účinne odstraňuje každodenné škvrny, zaschnutú mastnotu a zažratú špinu. Bang! A špina zmizla!

Čistiaci prostriedok

Ingredients

< 5%: bielace činidlá na báze chlóru, aniónové povrchovo aktívne látky, neiónové povrchovo aktívne látky, Ďalšie zložky: parfum, Nebezpečné látky: hydroxid sodný - EC: 215-185-5, chlórnan sodný - EC: 231-668-3, nátrium-2-etylhexylsulfát EC: 204-812-8, N-oxidy C10-16-alkyldimetylamínov - EC: 274-687-2

Product Information

Krajina pôvodu - Poľsko

Preparation and Storage

Príprava a použitie

Návod na použitie:
1. Otočte trysku do polohy ON.
2. Prostriedok vždy vyskúšajte na neviditeľnom mieste, aby ste si overili, či je vhodný na danú plochu.
3. Horúce plochy je potrebné pred použitím prostriedku nechať vychladnúť.
4. Fľašu držte vzpriamene a vzdialenú najmenej 10 cm od plochy.
5. Zotrite špongiou/handrou.
6. Dôkladne opláchnite vodou.

Nie je vhodné na:
-odevy, látky, koberce, drevené, gumené, vinylové povrchy, papierové a farbené plochy, mramor, hliník, mosadz, meď.
V prípade styku s ktorýmkoľvek vyššie uvedeným materiálom, okamžite vypláchnuť vodou. Dlhodobejší kontakt s kovmi, starým porcelánom, laminátom a mramorom, môže spôsobiť blednutie farieb.

Name and Address

Adresa distribútora

Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava 2

Vrátiť

Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava 2
Tel. č.: +421 248 21 30 00 (tiež tel. na ktorom je možné získať kartu údajov pre zdravotný personál)
www.rbeuroinfo.com

Packaging

Informácie o recyklácii

Obal - Plast - štandardne recyklované

Recyklovanie Ďalší text

Prázdne obaly po dôkladnom vyprázdnení a znehodnotení odovzdajte do komunálneho zberu., Obaly môžu byť recyklované iba po úplnom vyprázdnení!

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 750

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Mililitrov

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Safety Information

Pozor!
Nepoužívajte spolu s inými výrobkami (zmesami). Môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Špecifická rizikovosť: Riziko vážneho poškodenia očí. Dráždi pokožku.
Pokyny pre bezpečné používanie a predlekársku prvú pomoc:
Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte aerosóly. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom vody. V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. Použite ochranu očí a tváre. V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Používajte len na dobre vetranom mieste. Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného odpadu. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Noste gumené rukavice.

Xi Dráždivý.

Using Product Information

While every care has been taken to ensure product information is correct, food products are constantly being reformulated, so ingredients, nutrition content, dietary and allergens may change. You should always read the product label and not rely solely on the information provided on the website.

If you have any queries, or you'd like advice on any Tesco brand products, please contact Tesco Customer Services, or the product manufacturer if not a Tesco brand product.

Although product information is regularly updated, Tesco is unable to accept liability for any incorrect information. This does not affect your statutory rights.

This information is supplied for personal use only, and may not be reproduced in any way without the prior consent of Tesco Stores Limited nor without due acknowledgement.

Tesco © Copyright 2021

Trolley

Products you add to your trolley will appear here