Cillit Bang Turbo Power Cleaner na bielenie a čistotu 750 ml

Cillit Bang Turbo Power Cleaner na bielenie a čistotu 750 ml
2,69
3,59/l

Akcia

Popis produktu

Marketing produktu

Nový Cillit Bang s Turbo Power pôsobí v priebehu niekoľkých sekúnd. Účinne odstraňuje každodenné škvrny, zaschnutú mastnotu a zažratú špinu. Bang! A špina zmizla!

Čistiaci prostriedok

Zloženie

< 5%: bielace činidlá na báze chlóru, aniónové povrchovo aktívne látky, neiónové povrchovo aktívne látky, Ďalšie zložky: parfum, Nebezpečné látky: hydroxid sodný - EC: 215-185-5, chlórnan sodný - EC: 231-668-3, nátrium-2-etylhexylsulfát EC: 204-812-8, N-oxidy C10-16-alkyldimetylamínov - EC: 274-687-2

Informácie o produkte

Krajina pôvodu - Poľsko

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Návod na použitie:
1. Otočte trysku do polohy ON.
2. Prostriedok vždy vyskúšajte na neviditeľnom mieste, aby ste si overili, či je vhodný na danú plochu.
3. Horúce plochy je potrebné pred použitím prostriedku nechať vychladnúť.
4. Fľašu držte vzpriamene a vzdialenú najmenej 10 cm od plochy.
5. Zotrite špongiou/handrou.
6. Dôkladne opláchnite vodou.

Nie je vhodné na:
-odevy, látky, koberce, drevené, gumené, vinylové povrchy, papierové a farbené plochy, mramor, hliník, mosadz, meď.
V prípade styku s ktorýmkoľvek vyššie uvedeným materiálom, okamžite vypláchnuť vodou. Dlhodobejší kontakt s kovmi, starým porcelánom, laminátom a mramorom, môže spôsobiť blednutie farieb.

Meno a Adresa

Adresa distribútora

Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava 2

Vrátiť

Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava 2
Tel. č.: +421 248 21 30 00 (tiež tel. na ktorom je možné získať kartu údajov pre zdravotný personál)
www.rbeuroinfo.com

Balenie

Informácie o recyklácii

Obal - Plast - štandardne recyklované

Recyklovanie Ďalší text

Prázdne obaly po dôkladnom vyprázdnení a znehodnotení odovzdajte do komunálneho zberu., Obaly môžu byť recyklované iba po úplnom vyprázdnení!

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 750

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Mililitrov

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Bezpečnostné informácie

Pozor!
Nepoužívajte spolu s inými výrobkami (zmesami). Môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Špecifická rizikovosť: Riziko vážneho poškodenia očí. Dráždi pokožku.
Pokyny pre bezpečné používanie a predlekársku prvú pomoc:
Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte aerosóly. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom vody. V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. Použite ochranu očí a tváre. V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Používajte len na dobre vetranom mieste. Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného odpadu. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Noste gumené rukavice.

Xi Dráždivý.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu