Air Wick Life Scents Incense Sticks Linen in the Air 30 ml

Air Wick Life Scents Incense Sticks Linen in the Air 30 ml
3,99
3,99/Kus

Offer

Product Description

Marketing produktu

Difuzér Air Wick využíva prírodné ratanové steblá na jemné uvoľňovanie nádherných vôní. Vytvorte si doma príjemnú atmosféru pomocou jeho prírodných vôní a elegantného dizajnu.

Vonné tyčinky - Prádlo vo vánku

Preparation and Storage

Príprava a použitie

Návod na použitie:
1 Odskrutkujte a zložte uzáver.
2 Prstom odstráňte tesnenie z vrchnej časti viečka. Použite ochranné rukavice.
3 Naskrutkujte uzáver späť na fľašu.
4 Vložte do fľaše ratanové steblá a dobre ich rozložte. Steblá budú fungovať ako knôt, ktorý bude nasávať vôňu a pomaly ju uvoľňovať do vzduchu.
5 Dbajte na to, aby bol difuzér umiestnený na stabilnom povrchu, aby nedošlo k náhodnému rozliatiu náplne. Nedávajte na naleštené, nalakované alebo plastové povrchy. V prípade rozliatia náplne povrch utrite. Pre prípad ďalšej potreby tieto pokyny uschovajte. Vydrží až 6 týždňov.

Skladovanie

Spotrebujte najlepšie do 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Name and Address

Adresa distribútora

Reckitt Benckiser (Slovak Republic) spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava

Vrátiť

Reckitt Benckiser (Slovak Republic) spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava
Tel.: +421 232 101 097
consumers_sk@rb.com

Packaging

Recyklovanie Ďalší text

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi, Prázdne obaly po dôkladnom vyprázdnení a znehodnotení odovzdajte do komunálneho zberu, Obaly môžu byť recyklované iba po úplnom vyprázdnení!

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 30

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Mililitrov

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Safety Information

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Pred použitím si prečítajte etiketu. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM /lekára. Obsahuje 2,4-dimetylcyklohex-3-én- 1-karbaldehyd; dimetylcyklohex-3-én-1-karbaldehyd (zmes izomerov); [3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(3,6,8,8-tetramethyl-2,3,4,7,8,8a-hexahydro- 3a, 7-metano-1H-azulén-5-yl)etán-1-ón; citrál; 3-metyl-4-(2,6,6-trimetylcyklohex-2-én-1-yl) but-3-én-2-ón; (E)-1-(2,6,6-trimetylcyklohex-2-enyl)but-2-én-1-ón; 3-p-kumenyl-2-metylpropanál; 2-metylundekanál; metoxy-dicyklopentadién-karbaldehyd; linalol. Môže vyvolať alergickú reakciu. Ľudia trpiaci na precitlivenosť vyvolanú parfumami by mali tento výrobok používať opatrne. Osviežovače vzduchu nenahrádzajú dodržiavanie správnej hygieny.

Using Product Information

While every care has been taken to ensure product information is correct, food products are constantly being reformulated, so ingredients, nutrition content, dietary and allergens may change. You should always read the product label and not rely solely on the information provided on the website.

If you have any queries, or you'd like advice on any Tesco brand products, please contact Tesco Customer Services, or the product manufacturer if not a Tesco brand product.

Although product information is regularly updated, Tesco is unable to accept liability for any incorrect information. This does not affect your statutory rights.

This information is supplied for personal use only, and may not be reproduced in any way without the prior consent of Tesco Stores Limited nor without due acknowledgement.

Tesco © Copyright 2020

Trolley

Products you add to your trolley will appear here