Air Wick Life Scents Vonné tyčinky prádlo vo vánku 30 ml

Air Wick Life Scents Vonné tyčinky prádlo vo vánku 30 ml
3,99
3,99/Kus

Akcia

Popis produktu

Marketing produktu

Difuzér Air Wick využíva prírodné ratanové steblá na jemné uvoľňovanie nádherných vôní. Vytvorte si doma príjemnú atmosféru pomocou jeho prírodných vôní a elegantného dizajnu.

Vonné tyčinky - Prádlo vo vánku

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Návod na použitie:
1 Odskrutkujte a zložte uzáver.
2 Prstom odstráňte tesnenie z vrchnej časti viečka. Použite ochranné rukavice.
3 Naskrutkujte uzáver späť na fľašu.
4 Vložte do fľaše ratanové steblá a dobre ich rozložte. Steblá budú fungovať ako knôt, ktorý bude nasávať vôňu a pomaly ju uvoľňovať do vzduchu.
5 Dbajte na to, aby bol difuzér umiestnený na stabilnom povrchu, aby nedošlo k náhodnému rozliatiu náplne. Nedávajte na naleštené, nalakované alebo plastové povrchy. V prípade rozliatia náplne povrch utrite. Pre prípad ďalšej potreby tieto pokyny uschovajte. Vydrží až 6 týždňov.

Skladovanie

Spotrebujte najlepšie do 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Meno a Adresa

Adresa distribútora

Reckitt Benckiser (Slovak Republic) spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava

Vrátiť

Reckitt Benckiser (Slovak Republic) spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava
Tel.: +421 232 101 097
consumers_sk@rb.com

Balenie

Recyklovanie Ďalší text

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi, Prázdne obaly po dôkladnom vyprázdnení a znehodnotení odovzdajte do komunálneho zberu, Obaly môžu byť recyklované iba po úplnom vyprázdnení!

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 30

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Mililitrov

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Bezpečnostné informácie

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Pred použitím si prečítajte etiketu. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM /lekára. Obsahuje 2,4-dimetylcyklohex-3-én- 1-karbaldehyd; dimetylcyklohex-3-én-1-karbaldehyd (zmes izomerov); [3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(3,6,8,8-tetramethyl-2,3,4,7,8,8a-hexahydro- 3a, 7-metano-1H-azulén-5-yl)etán-1-ón; citrál; 3-metyl-4-(2,6,6-trimetylcyklohex-2-én-1-yl) but-3-én-2-ón; (E)-1-(2,6,6-trimetylcyklohex-2-enyl)but-2-én-1-ón; 3-p-kumenyl-2-metylpropanál; 2-metylundekanál; metoxy-dicyklopentadién-karbaldehyd; linalol. Môže vyvolať alergickú reakciu. Ľudia trpiaci na precitlivenosť vyvolanú parfumami by mali tento výrobok používať opatrne. Osviežovače vzduchu nenahrádzajú dodržiavanie správnej hygieny.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu