Savo Perex Fresh bielidlo s vôňou 1 l

Savo Perex Fresh bielidlo s vôňou 1 l
1,99
1,99/l

Popis produktu

Vlastnosti

Pre belosť vašej bielizne, S vôňou, Košele, Batikovanie, Záclony, Uteráky a prestieradlá

Marketing produktu

Savo Perex je parfumovaný prípravok na predpieranie a bielenie bielej a stálofarebnej bielizne predovšetkým v automatických práčkach. Účinne odstráni škvrny už vo fáze predpierky. Neprekonateľný je pri bielení polyesterových a bavlnených záclon.

Ako vlastne Savo Perex zjednodušene funguje:
1. Chlornan sodný sa vo vode rozloží na kuchynskú soľ a aktívny kyslík.
2. Aktívny kyslík svojou silou likviduje farebné nečistoty.
3. Vaša bielizeň je tak čistá a žiarivo biela.

Marketing značky

Vyskúšajte Savo Plus Gel - gél čistiaci a dezinfekčný prostriedok.

Ďalší popis

Karta údajov o zložkách prípravku je k dispozícii na webových stránkach www.bochemia.sk.

Bielidlo s vôňou.

Zloženie

Chlornan sodný menej ako 5 % (50 g/kg) (EC 231-668-3), Aniónové povrchovo aktívne látky menej ako 5 % (50 g/kg), Parfum, Voda

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Savo Perex má bezpečnostný uzáver. Stlačte na vyznačených bočných plochách a odskrutkujte.

Ako môžete Savo Perex použiť:
Predpieranie a bielenie v automatických práčkach: Nastavte program s predpierkou. Do bubna nalejte roztok 1 l vody a 75-100 ml Sava Perex. Do práčok so zásobníkom na bieliaci prostriedok nalejte dávku priamo do zásobníka. Vložte bielizeň do práčky, nadávkujte prací prostriedok a spustite program.
Ručné namáčanie a bielenie: Na 40 l vody dávkujte 400 ml Sava Perex. Bielizeň namočte na 1-2 hodiny a po dôkladnom vyplákaní doperte ručne alebo v práčke.
Výroba vlastných originálnych odevov ”batikovaním”: Použite roztok z 1 dielu Sava Perex a 4 dielov vody. Na tmavom bavlnenom tričku vytvorte požadovaný motív pomocou motúzu a ponorte do pripraveného roztoku, alebo nalepenej samolepiacej tapety, na ktorú jemne rozprášte roztok (tričko pred aplikáciou podložte novinami, tapetu pred odstránením utrite).
Test stálofarebnosti: Ak si nie ste istý stálofarebnosťou bielizne, urobte najprv test. Zrieďte Savo Perex v pomere 1:4 vodou. Kvapnite roztok na menej viditeľné miesto. Ak sa materiál do jednej minúty neodfarbí je stálofarebný a môžete Savo Perex bez obáv použiť.

Pozor: Savo Perex nepoužívajte na vlnu, hodváb, polyamidové vlákna a takto označené tkaniny: (viď obal).

Skladovanie

Chráňte pred teplom a slnečným svetlom (skladovacia teplota -10 až +25 °C).

Meno a Adresa

Adresa výrobcu

BOCHEMIE a.s.
Lidická 326
735 95 Bohumín
Česká republika

Adresa distribútora

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava

Vrátiť

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
Tel.: 0850 123 850
infolinka@unilever.com
www.savo.eu
www.unilever.com

Balenie

Informácie o recyklácii

Obal - Plast - štandardne recyklované

Recyklovanie Ďalší text

Pokyny na bezpečnú likvidáciu prípravku a obalu:, Malé množstvo prípravku likvidovať v súlade s návodom na použitie, väčšie množstvo odovzdať na likvidáciu oprávneným firmám, Vypláchnuté obaly odovzdajte na recykláciu

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 1

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Litre

Bezpečnostné informácie

Upozornenie: Pozor! Nepoužívajte spoločne s inými výrobkami (zmesami). Môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).
R 31 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn. R 36/38 Dráždi oči a pokožku. R 50 Veľmi toxický pre vodné organizmy. S 2 Uchovávajte mimo dosahu detí. S 26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. S 28 Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom vody. S 46 V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. S 50 Nemiešajte s inými čistiacimi prostriedkami. S 61 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov. Nevdychujte aerosóly. Používajte len na dobre vetranom mieste.

N Nebezpečný pre životné prostredie.
Xi Dráždivý.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu