Pronto 5v1 mydlový čistič na drevo 750 ml

4,29
5,72/l

Popis produktu

Vlastnosti

Zvyšuje prirodzenú krásu drevených podláh

Marketing produktu

5v1*
*5v1: Čistí! Odstraňuje prach! Hydratuje! Osviežuje! Ošetruje!

Na drevené podlahy a nábytok s povrchovou úpravou.

5v1 čistič na drevo.

Zloženie

Neiónové povrchovo aktívne látky <5%, Mydlo <5%, Parfumy, Limonene, Geraniol, Dimethylol glycol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone

Informácie o produkte

Logá tretích strán

Zelený bod

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Návod na použitie: Rozmiešajte 2 viečka prípravku v 5 l teplej vody. Umyte celistvé povrchy pomocou hubky, handry alebo mopu, neoplachujte. Reakciu povrchu najprv vyskúšajte na malom skrytom mieste.

Meno a Adresa

Adresa distribútora

S.C. Johnson s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3

Vrátiť

S.C. Johnson s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3
tel.: 02/4464 4564-6
http://doc.scj.cz/
www.scjohnson.com
www.scjproducts.info

Balenie

Recyklovanie Ďalší text

Prázdny obal zneškodňujte v rámci triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 750

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Mililitrov

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Bezpečnostné informácie

Nebezpečenstvo korózie
Nebezpečenstvo

Pronto® 5v1 čistič na drevo.

Nebezpečenstvo

Obsahuje: alkoholy, C13-15, rozvetvené a lineárne, etoxylovené EO=8.

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Noste ochranné okuliare. Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

Zabráňte dlhotrvajúcemu kontaktu s pokožkou.

Obsahuje zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-methyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1), d-limonén. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu