Domestos Čistič odpadov 500 ml

Domestos Čistič odpadov 500 ml
2,99
5,98/l

Akcia

Popis produktu

Vlastnosti

15 minút

Marketing produktu

Domestos tekutý čistič odpadov - s dezinfekčným účinkom. Odstráni usadené nečistoty v odpadoch v kúpeľni a kuchyni len za 15 minút. Zabíja baktérie množiace sa v upchatých odpadoch a zbavuje odpady nepríjemných pachov. Vhodný pre odpadové odtoky drezu, sprchy, umývadla a vane. Bezpečný na všetky typy potrubia a septiky.

Ďalší popis

Reg. č.: bio/566/D/06/CCHLP.

Tekutý čistič odpadov - s dezinfekčným účinkom.

Zloženie

Dezinfekčná látka: chlórnan sodný 4,9 g/100 g, Menej ako 5% bieliace činidlo na báze chlóru (chlórnan sodný), neiónové povrchovo aktívne látky, mydlo

Informácie o produkte

Logá tretích strán

Zelený bod

Pôvod

Vyrobené v EU

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Uzáver odolný proti otvoreniu deťmi:
Otvoriť: Zatlačte uzáver dolu a otočte v protismere hodinových ručičiek. Po použití: Pevne utiahnite uzáver. Fľaša je uzatvorená, ak sa uzáver pretáča.
Použitie: Len na upchaté odpady a potrubia. (Nie je vhodný na upchaté toaletné misy).
1. Neodtekajúca voda: Jednoducho vylejte obsah fľaše do vody a nechajte pôsobiť. Voda odtečie keď bude odpad priechodný.
2. Pomaly odtekajúca voda: Vylejte celý obsah fľaše do odtoku a nechajte pôsobiť v závislosti od typu upchatia: V kúpeľni (vlasy, mydlo a pod.) - nechajte pôsobiť 10-15 minút. V kuchyni (mastnota a bielkoviny - mäso, ryby a pod.) - nechajte pôsobiť 15-30 minút. V kuchyni (uhľohydráty a zelenina - cestoviny, cereálie, zeleninové šupky a pod.) - nechajte pôsobiť až 2 hodiny.
3. Potom dôkladne prepláchnite horúcou vodou.

Meno a Adresa

Adresa distribútora

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava

Vrátiť

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
0850 123 850
infolinka@unilever.com
www.unilever.com

Balenie

Informácie o recyklácii

Obal - Plast - štandardne recyklované

Recyklovanie Ďalší text

Zneškodnite nádobu v súlade s platnou legislatívou, umiestnite prázdnu nádobu do komunálneho odpadu

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 500

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Mililitrov

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Bezpečnostné informácie

Nebezpečenstvo korózieNebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia
Nebezpečenstvo

Dôležité: Otvárajte opatrne. Fľašu nestláčajte. Zabráňte vyšplechnutiu. Chráňte ruky, oči a deti pred stykom s drezom počas používania prípravku. Nepoužívajte zvon, ak nedošlo k vyčisteniu odpadu. Prípravok môže byť v potrubí stále prítomný. Prázdnu fľašu nepoužívajte na iné účely. Fľašu pred odložením do odpadu bezpečne zavrite. Zabráňte kontaktu so zlatom a mosadzou. Zabráňte kontaktu so starým a opotrebovaným smaltom a odreným chrómom. Nepoužívajte v dreze s drvičom odpadu a na toaletné misy.

Domestos Čistič Odpadov
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy. Môže byť korozívna pre kovy. Pozor! Nepoužívať spolu s inými výrobkami. Môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Zozbierajte uniknutý produkt.

Obsahuje: chlórnan sodný, hydroxid sodný.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu