Vanish Oxi Action Liquid tekutý odstraňovač škvŕn 1 l

Vanish Oxi Action Liquid tekutý odstraňovač škvŕn 1 l

Tento produkt nie je k dispozícii

Tento produkt nie je k dispozícii

Popis produktu

Tekutý odstraňovač škvŕn

Zloženie

5 % - 15 %: bieliace činidlo na báze kyslíka, neiónové povrchovo aktívne látky, aniónové povrchov aktívne látky, <5%: parfum, hexylcinnamal

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Pranie
Pridajte k vášmu praciemu prostriedku: x100ml.
Umiestnite dávkovacie viečko na vrch prádla do práčky. Dávkujte prací prostriedok ako zvyčajne.

Namáčanie
Po namáčaní vyperte ako obvykle alebo starostlivo vymáchajte.

Pred praním
Nalejte 2 ml Vanishu priamo na škvrnu. Drhnite škvrnu pomocou hrubej strany odmerky.
Nechajte pôsobiť max. 10 min.
Naplňte dávkovaciu odmerku podľa návodu na pranie a dajte ju do bubna práčky.

Odporúčania na použitie:
Vždy dodržujte pokyny na pranie na štítku pre starostlivosť o odev alebo látku. Pred použitím skontrolujte stálosť farby otestovaním na skrytej ploche látky. Opláchnite a nechajte uschnúť. Po vypraní alebo ošetrení odevov pomocou prípravku Vanish Gold ich nechajte uschnúť mimo dosahu zdrojov priameho tepla a priameho slnečného žiarenia. Keď budete používať Vanish pred praním, použite vlažnú vodu. S cieľom dosiahnuť najlepšie výsledky sa môže stať, že bude nutné zopakovať určité časti procesu. Nepoužívajte na odevy, ktoré vyžadujú chemické čistenie. Nelejte výrobok na žiadne kovové časti odevov (napr. gombíky, zipsy). Ošetrené alebo namáčané odevy nevystavujte zdrojom priameho tepla ani priamemu slnečnému svetlu pred ich vypraním alebo dôkladnom opláchnutí. Nenechávajte výrobok na odevoch zaschnúť (kontakt výrobku s odevom je maximálne 10 minút).

Meno a Adresa

Adresa distribútora

Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava 2

Vrátiť

Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava 2
tel.: +421 248 213 000 (tiež tel. č., na ktorom je možné získať kartu údajov pre zdravotný personál)
consumers_sk@rb.com

Balenie

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 1

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Litre

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Bezpečnostné informácie

Nebezpečenstvo korózie
Nebezpečenstvo

Spôsobuje vážne poškodenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Noste ochranné okuliare alebo ochranu tváre. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára. PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára. Ak po kontakte s prípravkom pokožka zbledne neznepokojujte sa, je to iba dočasné a vratné. V prípade, že sa postriekate prípravkom, okamžite sa dôkladne opláchnite vodou. Používajte rukavice pokiaľ máte citlivú pokožku. Nemiešajte s bieliacimi činidlami na báze chlóru.

Nebezpečné látky: peroxid vodíka, kyselina benzénsulfónová, C 10-13, alkyl deriváty, sodné soli, alkoholy ethoxylované, C 12-14, alkoholy C 13-15 lineárne a vetvené, ethoxylované.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu