Sanytol Dezinfekčný prípravok na bielizeň a práčky 500 ml

Sanytol Dezinfekčný prípravok na bielizeň a práčky 500 ml

Tento produkt nie je k dispozícii

Tento produkt nie je k dispozícii

Popis produktu

Marketing produktu

Počas prania pri nízkych teplotách sa bielizeň vyperie, ale nie je vydezinfikovaná. Sanytol aj pri nízkych teplotách ničí baktérie, vírusy a plesne a zanecháva úžasný pocit sviežosti. Určený na biele aj farebné textílie, neobsahuje chlór, ani zložky, ktoré by mohli narušiť vlákna či farbu textílie.

Odstraňuje 99,9%*
*Trojitý účinok: baktericídny podľa normy EN 1276 (5 min) proti Pseudomonas aeruginosa, Escherichia Coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae; fungicídny podľa normy EN 1650 (10 min) proti Candida Albicans, Aspergillus niger; virucídny podľa normy EN 14476 (10 min) proti Virus Influenza A H1N1. Dezinfekčná účinnosť je overená a kontrolovaná akreditovaným laboratóriom.

Ďalšie informácie

E501 Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu, pokiaľ obsah nie je celkom spotrebovaný.

Zloženie

Biocídna účinná látka (PT2/AL, kvapalina) didecyldimethylamonium chlorid 27000 mg/kg, < 5% katiónové povrchovo aktívne látky, <5% neiónové povrchovo aktívne látky, Dezinfekčné prostriedky, Parfumy (benzyl salicylate), 2-methyl-4-isothiazolin-3-one(MI), 2-phenoxyethanol, Bronopol (INN), 2-bróm-2-nitropropán-1,3-diol

Informácie o produkte

Logá tretích strán

Zelený bod

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Návod na použitie: Použitie so všetkými pracími prostriedkami.
Použitie v práčke: Nalejte 45 ml prípravku do otvoru na aviváž miesto aviváže. Nastavte bežný prací cyklus.
Dezinfekcia práčky: K dezinfekcii práčky nalejte 45 ml do otvoru na aviváž. Nepridávajte žiadny iný prípravok. Nastavte čistiaci cyklus.
Použitie v ruke: Nalejte ½ uzáveru prípravku (20ml) do 3,5 litrov vody (posledná voda pri praní). Nechajte 15 minút pôsobiť. Ľahko opláchnite.

1x uzáver = 40 ml.

Skladovanie

Spotrebujte do dátumu uvedeného na obale.

Meno a Adresa

Adresa distribútora

AC Marca Slovakia s.r.o.
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
tel.: 02/556 45 424
infosk@acmarca.com
www.info.acmarca.com

Vrátiť

AC Marca Slovakia s.r.o.
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
tel.: 02/556 45 424
infosk@acmarca.com
www.sanytol.sk
www.info.acmarca.com

Balenie

Informácie o recyklácii

Fľaša - Plast - štandardne recyklované

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 500

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Mililitrov

Bezpečnostné informácie

Nebezpečenstvo ohrozenia životného prostrediaVýstraha pred nebezpečenstvom
Pozor

UPOZORNENIE: Pred použitím čítajte priložené pokyny. Biocídny prípravok používajte bezpečne. Dodržujte pokyny na pranie uvedené na etiketách odevov. Pri bežnom použití nehrozí nebezpečenstvo pre septiky.

POZOR: Obsahuje didecyldimethylamonium chlorid. H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Nepožívať. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P301+P312 PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM: Tel.: 02/54774166 (24 h denne). P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. PRI KONTAKTE S ODEVOM: kontaminovaný odev a pokožku opláchnite veľkým množstvom vody a potom odev odstráňte.

Reg. č: bio/1645/D/16/CCHLP.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu