Smac Express Multi odmasťovač 650 ml

Smac Express Multi odmasťovač 650 ml

Tento produkt nie je k dispozícii

Tento produkt nie je k dispozícii

Popis produktu

Čistič povrchov.

Zloženie

<5% neiónové povrchovo aktívne látky, fosfonáty, Parfumy

Informácie o produkte

Logá tretích strán

Sustainable Cleaning

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Po použití zotrite. Nepoužívajte na priehľadné plastické látky, lakované alebo chúlostivé povrchy, vlnu a hodváb. V prípade pochybností vyskúšajte prípravok najprv na skrytom mieste.

Skladovanie

Spotrebujte do 36 mesiacov od dátumu uvedeného na obale.

Meno a Adresa

Adresa výrobcu

BOLTON MANITOBA S.p.A.
Via G.B. Pirelli, 19
20124 Milano
(Italy)

Adresa distribútora

BOLTON CZECHIA, spol. s r.o. - organizačná zložka
Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava

Vrátiť

BOLTON CZECHIA, spol. s r.o. - organizačná zložka
Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava
tel.: 02/55648167

Balenie

Informácie o recyklácii

Obal - Plast - štandardne recyklované

Recyklovanie Ďalší text

Obal a zvyšky prípravku zneškodnite v súlade so zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z.z.

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 650

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Mililitrov

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Bezpečnostné informácie

Nebezpečenstvo korózie
Nebezpečenstvo

Čistič povrchov. Obsahuje: etoxylovaný alkohol, 2-aminoetanol. NEBEZPEČENSTVO - Spôsobuje vážne poškodenie očí. Dráždi kožu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné rukavice/ ochranné okuliare. Nevdychujte aerosóly. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Národné toxikologické informačné centrum, Limbová 5, 833 05 Bratislava. Tel.: +421 254774166.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu