Diffusil Repelent Family spray ochrana pred komármi a kliešťami 100 ml

Diffusil Repelent Family spray ochrana pred komármi a kliešťami 100 ml
4,99
49,90/l

Popis produktu

Marketing produktu

Chráni pokožku proti komárom aj tigrím až 6 hodín, ovadom až 5 hodín a kliešťom až 4 hodiny.

Repelent spray

Informácie o produkte

Logá tretích strán

Zelený bod

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Návod na použitie: Nádobku držte vo zvislej polohe 15-20 cm od pokožky. Aplikujte 1-2 sec na predlaktie, striekajte pomalým krúživým pohybom a rozotrite rukami po pokožke. Pri použití na tvár, krk a pokožku detí nastriekajte prípravok do dlaní a potom rozotrite. Zabráňte kontaktu s očami, perami a sliznicou. Účinkuje na oblečení, postriekajte košeľu, nohavice a ponožky. Nepoškodzuje bavlnu, vlnu ani nylon. Ošetrené odevy vyperte. Po návrate si umyte ošetrené miesta. Aplikáciu opakujte iba v prípade potreby.

Skladovanie

Minimálna doba skladovateľnosti: 4 roky od dátumu výroby (MAN).

Meno a Adresa

Adresa distribútora

S.C. Johnson s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3

Vrátiť

S.C. Johnson s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3
tel.: 02/4464 4564-6
http://doc.scj.cz/
www.scjohnson.com

Balenie

Recyklovanie Ďalší text

Zneškodnite obsah/obal v rámci triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 100

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Mililitrov

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Bezpečnostné informácie

Nebezpečenstvo horľavosti
Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo Diffusil® repelent Family spray. Účinná látka: 16 g ikaridín v 100 g prípravku. Registračné číslo: bio/xxx/D/16/x/CCHLP. Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Uchovávajte mimo dosahu detí. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Nevdychujte aerosóly. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Používajte podľa návodu. Nepoužívajte u detí do 2 rokov. Neaplikujte na ruky detí. Neaplikujte na nadmerne opálenú alebo narušenú pokožku. Len k vonkajšiemu použitiu. Pri podráždení pokožky prerušte používanie.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu