Air Wick Life Scents Wax Melts elektrický ohrievač vosku a voskové náplne vôňa maminho koláča 22 g

Air Wick Life Scents Wax Melts elektrický ohrievač vosku a voskové náplne vôňa maminho koláča 22 g
10,99
333,03/kg

Popis produktu

Vlastnosti

Pečená hruška - krehké cesto - vanilka, Skvelý zážitok z vône bez plameňa

Marketing značky

Používajte s Air Wick Wyx Melts. Vyskúšajte všetky naše jedinečné vône zo života (Vôňa maminho koláča, Radostné leto, Tyrkysová lagúna).

Elektrický ohrievač vosku a voskové náplne

Obsah balenia

Elektrický ohrievač vosku, 2 voskové náplne, Kábel do zásuvky, Leták

Informácie o produkte

Logá tretích strán

CE označenie - Európska konformita, Zelený bod

Pôvod

Vyrobené v Číne

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

1. Prečítajte si a riaďte sa letákom s pokynmi. Ohrievač roztopí vosk a uvoľní vôňu do vzduchu.
2. Odlomte jednu tavnú dávku. Umiestnite tavnú dávku vosku Air Wick do hornej nahrievacej misky ohrievača. Nepoužívajte naraz viac ako jednu dávku vosku Wax Melts.
3. Nepridávajte vodu ani vonné oleje. Ohrievač položte ďalej od iných predmetov.
4. Keď sa už vôňa neuvoľňuje, ohrievač vypnite a pred premiestnením nechajte vosk vychladnúť.

Návod na použitie elektrického ohrievača vosku
1. Odlomte jednu tavnú dávku.
2. Umiestnite tavnú dávku vosku Air Wick do hornej nahrievacej misky ohrievača.
3. Zapojte do zásuvky a zapnite ohrievač. Užite si jeho služby!

Pred čistením odpojte ohrievač. Ohrievač nechajte vychladnúť. Vytlačte vosk z misky ohrievača. V prípade potreby použite tupý drevený alebo gumový nástroj. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani predmety, ktoré by poškriabali misku ohrievača. Nesplachujte vosk do kanalizácie. Na čistenie zvnútra a zvonka použite špongiu navlhčenú vlažnou mydlovou vodou alebo mäkkú handričku. Na čistenie ohrievača nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky. Ohrievač nikdy neponárajte do vody. Utrite mäkkou handričkou. Ohrievač nepremiestňujte ani neodkladajte, kým je horúci. Tento ohrievač nie určený na použitie osobám (vrátane detí) so zníženou fyzickou pohyblivosťou, vnímavosťou alebo mentálnou schopnosťou ani bez skúseností a vedomostí, bez dohľadu zodpovednej osoby alebo poučenia o bezpečnom používaní spotrebiča. Deti by nemali byť pod dozorom, aby sa s ohrievačom nehrali. Ľudia trpiaci na precitlivenosť vyvolanú parfumami by mali tento výrobok používať opatrne. Osviežovače vzduchu nenahrádzajú dodržiavanie správnej hygieny.

Skladovanie

Spotrebujte do 2 rokov od dátumu výroby na obale.

Meno a Adresa

Adresa distribútora

Reckitt Benckiser (Slovak Republic) spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava

Vrátiť

Reckitt Benckiser (Slovak Republic) spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava
Tel.: +421 232 101 097
consumers_sk@rb.com

Balenie

Recyklovanie Ďalší text

Vosk zlikvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami na komunálny odpad, Elektronický ohrievač recyklujte v súlade s miestnymi predpismi

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 22

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Gramy

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Bezpečnostné informácie

Výstraha pred nebezpečenstvom
Pozor

POZOR: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Noste ochranné rukavice. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM /lekára. Obsahuje (E)-3-fenylpropenál; eugenol; benzyl-benzoát. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu