Cif Rúra & Gril čistiaci sprej 435 ml

3,69
8,48/l

Popis produktu

Vlastnosti

100% odstránenie mastnoty

Marketing produktu

Cif Rúra & Gril čistiaci sprej je špeciálne navrhnutý tak, aby odstránil pripálenú mastnotu a poskytoval 100% odstránenie mastnoty. Jeho účinné zloženie s odmasťovacími zložkami odstráni aj veľmi odolné nečistoty z rúry, grilu a varnej dosky.

Marketing značky

Zo špeciálneho radu Perfect Finish, vyskúšajte tiež:
Cif Nehrdzavejúca oceľ.

Čistiaci sprej

Zloženie

Menej ako 5 % amfotérne povrchovo aktívne látky, Parfum, Limonene

Informácie o produkte

Logá tretích strán

A.I.S.E., Zelený bod

Pôvod

Vyrobené v EU

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Otvorenie/uzavretie trysky rozprašovača: Zatlačte bezpečnostnú poistku smerom nadol a súčasne potočte trysku rozprašovača do pracovnej polohy. Po použití vždy otočte trysku naspäť do polohy Stop.
Návod na použitie: Aplikujte priamo na studené povrchy, kým nie je rovnomerne pokrytá celá čistená plocha. Nechajte pôsobiť 30 minút, v závislosti od intenzity znečistenia povrchu. Opláchnite.

Vhodné na použitie aj na gril.

Skladovanie

Uchovávajte na chladnom mieste v zvislej polohe.

Meno a Adresa

Adresa distribútora

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava

Vrátiť

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
0850 123 850
infolinka@unilever.com
www.unilever.com

Balenie

Informácie o recyklácii

Obal - Plast - štandardne recyklované

Recyklovanie Ďalší text

Zneškodnite nádobu v súlade s platnou legislatívou, umiestnite prázdnu nádobu do komunálneho odpadu

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 435

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Mililitrov

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Bezpečnostné informácie

Nebezpečenstvo korózie
Nebezpečenstvo

UPOZORNENIA:
- Nedržte fľašu otočenú rozprašovačom smerom nadol.
- Používajte len na studené povrchy.
- Nepoužívajte na samočistiace rúry.
- V prípade pochybností sa riaďte pokynmi výrobcu rúr.
- NEPOUŽÍVAJTE NA: nápisy na spotrebičoch, hliník, meď, mosadz, mramor alebo lakované drevo. Nepoužívajte na rám rúry, svetlá, vykurovacie telesá a ventilátory, ktoré sú súčasťou rúry.

NEBEZPEČENSTVO

Cif Rúra a Gril
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Môže byť korozívna pre kovy. Obsahuje: hydroxid sodný; N-alkyl-N,N-dimetylamíny (alkyl je z kokosového oleja), N-oxidy; 2-aminoetanol. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe. Noste ochranné okuliare/ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Nevdychujte prach alebo hmlu. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Zozbierajte uniknutý produkt.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu