Tesco Zimná zmes do ostrekovačov 3 l

Tesco Zimná zmes do ostrekovačov 3 l
2,99
1,00/l

Popis produktu

Vlastnosti

-19°C, Bez metanolu, Veľmi dobrý čistiaci účinok, Nepoškodzuje materiály

Marketing produktu

Nemrznúca zmes do ostrekovačov so zámrznosťou do -19°C vhodná pre bežnú zimnú prevádzku.

Kvapalina pre ostrekovače, zimná. Zimná zmes do ostrekovačov -19°C.

Zloženie

Etanol, Menej ako 5% aniónové povrchovo aktívne látky, Parfumy

Informácie o produkte

Pôvod

Vyrobené v Českej republike

Skladovanie a použitie

Skladovanie

Minimálna trvanlivosť 36 mesiacov od dátumu výroby na obale.

Meno a Adresa

Adresa distribútora

Tesco Stores SR, a.s.
Kamenné nám. 1/A
815 61 Bratislava

Vrátiť

Tesco Stores SR, a.s.
Kamenné nám. 1/A
815 61 Bratislava
Tel: 249 496 777
www.tescodocuments.com

Balenie

Informácie o recyklácii

Obal - Plast - štandardne recyklované

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 3

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Litre

Bezpečnostné informácie

Nebezpečenstvo horľavosti
Pozor

Zimná zmes do ostrekovačov -19°C. Pozor! H226 Horľavá kvapalina a pary. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P103 Pred použitím si prečítajte etiketu. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.

Nepožívateľné.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu