Cif Outdoor čistiaci sprej na hrdzu 450 ml

Cif Outdoor čistiaci sprej na hrdzu 450 ml
2,59
5,76/l

Popis produktu

Marketing produktu

Cif Outdoor Rust Remover čistiaci sprej je perfektným riešením na odstránenie hrdze. Zlepšuje vzhľad čistených povrchov.

Čistiaci sprej

Zloženie

Menej ako 5 % neiónové povrchovo aktívne látky, Parfum, Limonene

Informácie o produkte

Logá tretích strán

A.I.S.E., Zelený bod

Pôvod

Vyrobené v EU

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Môže sa aplikovať na rôzne povrchy (pred použitím si pozorne prečítajte upozornenia).

Návod na použitie: Na odstránenie hrdze, nastriekajte na plochu, nechajte niekoľko minút pôsobiť, vyčistite a potom opláchnite. Pre žiarivejšie výsledky vyleštite suchou čistou handričkou.
Dýza rozprašovača otvorenie / zatvorenie: Stlačte bezpečnostnú poistku smerom nadol a súčasne otočte trysku rozprašovača do pracovnej polohy. Po použití vždy otočte trysku späť do polohy STOP.

Skladovanie

Uchovávajte na chladnom mieste vo vertikálnej polohe.

Meno a Adresa

Adresa distribútora

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava

Vrátiť

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
0850 123 850
infolinka@unilever.com
www.unilever.com

Balenie

Informácie o recyklácii

Obal - Plast - štandardne recyklované

Recyklovanie Ďalší text

Zneškodnite nádobu v súlade s platnou legislatívou, umiestnite prázdnu nádobu do komunálneho odpadu

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 450

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Mililitrov

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Bezpečnostné informácie

Nebezpečenstvo korózie
Nebezpečenstvo

UPOZORNENIA: Nepoužívajte na mramor, prírodné kamene alebo lakované drevo. Pre použitie na nových/neobvyklých povrchov, najprv aplikujte na malú nenápadnú plochu. Po použití na plastové, hliníkové a smaltované povrchy, dôkladne opláchnite.

NEBEZPEČENSTVO

CIF Outdoor Rust Remover čistiaci sprej. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Môže byť korozívna pre kovy. Obsahuje: C9-11-alkylalkoholy, etoxylované 8EO; kyselina amidosírová; kyselina citrónová. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte iba v pôvodnom balení. Nevdychujte prach/hmlu. Noste ochranné okuliare/ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou]. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu