Savo Original dezinfekčný prostriedok 2 l

Savo Original dezinfekčný prostriedok 2 l
1,99
0,99/l
Akcia

Popis produktu

Vlastnosti

Dezinfekcia vody a povrchov, Aj na bazény, Podlahy a plochy, WC

Marketing produktu

Savo Original je výborný pomocník na udržiavanie vašej domácnosti a okolia čistého a bezpečného. Spoľahlivo likviduje baktérie (vrátane Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus), vírusy (vrátane HIV a HBV), riasy a nižšie huby.

Ako vlastne Savo Original funguje:
1. Chlornan sodný sa vo vode rozloží na kuchynskú soľ a aktívny kyslík.
2. Aktívny kyslík svojou silou rozbíja obaly vírusov, baktérií a plesní.
3. Vaše okolie je tak čisté, dezinfikované a bezpečné.

Č. 1 na trhu*
* Číslo 1 na trhu medzi chlornanovými čističmi podľa dát spoločnosti ACNielsen za máj až jún 2011.

Marketing značky

Pre bezpečie Vášho domova používajte i ďalšie prípravky radu Savo:
Savo Prim zabíja až 99,9 % baktérií a vírusov, vaša podlaha a domov bude ešte bezpečnejšia.
Savo Perex pre skutočne bielu bielizeň.
Savo WC na dezinfekciu, čistotu a vôňu WC.

Ďalší popis

Karta údajov o zložkách prípravku je na webových stránkach: www.savo.sk

Registrácia v SR: bio/313/D/03/11/CCHLP.

Výborný pomocník na udržiavanie vašej domácnosti a okolia čistého a bezpečného.

Zloženie

Účinná látka: chlornan sodný 47 g/kg (4,7%) (EC 231-668-3)

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Na čo všetko môžete kvapalný dezinfekčný prostriedok Savo Original použiť:
Dezinfekcia podláh, kuchynského a hygienického náradia, sanitárnej keramiky. Použite roztok z 1 l Sava Original a 9 l vody. Silné znečistenie najskôr mechanicky odstráňte. Hračky, predmety a plochy, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, opláchnite po 30 min. pitnou vodou.

Dezinfekcia pitnej vody v studniach:
Dávkujte 40 ml Sava Original na 2 m3 pitnej vody. Dávku Sava Original najskôr premiešajte v 9 l vody (napr. vo vedre) a potom pokropte vodnú hladinu studne. Po 30 min. je voda dezinfikovaná a súčasne dochádza k rozloženiu účinnej látky.

Dezinfekcia vody v bazénoch:
Savo Original možno použiť ako celosezónny mikrobicídny a protiporastový prostriedok na prevádzku bazénov ošetrovaných chlorovými prípravkami.

Iniciačná dávka:
Pre prvé zachlórovanie bazénu dávkujte 160 ml Savo Original na 3 m3 vody. Dávku Sava Original najskôr rozmiešajte v 9 l vody (napr. vo vedre) a potom po častiach vlejte do bazéna.

Udržovacia dávka:
Na bežnú dezinfekciu a udržanie správnej koncentrácie voľného chlóru v bazéne dávkujte 80 ml Sava Original na 3 m3 vody. Pri dlhšietrvajúcich teplotách vzduchu nad 25 °C a trvalom slnečnom svite je vhodné aplikovať udržovaciu dávku denne.

Šoková dávka:
Pri výskyte rias, dlhodobom horúcom počasí alebo zvýšenej prevádzke dávkujte jednorázovo 240 ml Sava Original na 3 m3 vody.

Skladovanie

Chráňte pred teplom a slnečným svetlom (skladovacia teplota -10 až +25 °C).

Skladujte vo zvislej polohe.

Meno a Adresa

Adresa výrobcu

BOCHEMIE a.s.
Lidická 326
735 95 Bohunín
Česká republika

Adresa distribútora

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava

Vrátiť

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
Tel.: 0850 123 850
infolinka@unilever.com
www.savo.eu
www.unilever.com

Balenie

Informácie o recyklácii

Obal - Plast - štandardne recyklované

Recyklovanie Ďalší text

Pokyny na bezpečné zneškodnenie biocídneho výrobku a jeho obalu:, Rozriediť veľkým množstvom vody a vyliať do odpadu, Vypláchnuté obaly odovzdajte na recykláciu

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 2

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Litre

Bezpečnostné informácie

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Upozornenie:
Pozor! Nepoužívajte spoločne s inými výrobkami (zmesami). Môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn. Dráždi oči a pokožku. Veľmi toxický pre vodné organizmy. Uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom vody. V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Nemiešajte s inými čistiacimi prostriedkami. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.

Prvá pomoc:
Pri nadýchaní odstrániť zdroj expozície, zaistiť postihnutému prívod čistého vzduchu, udržovať ho v kľude (zabrániť fyzickej námahe vrátane chôdze). Kvapalný prostriedok s bieliacimi účinkami. Nepoužívajte na kovové a smaltované povrchy, tkaninu, kožu, drevo, gumu.


. . Zákaz opakovaného použitia obalu!

Dráždivý.

Nebezpečný pre životné prostredie.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu