Glade by Brise Sense & Spray Santalové drevo & jazmín z Bali automatický osviežovač vzduchu 18 ml

7,99
26,63/l

Popis produktu

Vlastnosti

Vhodný pre všetky Sence & Spray™ náplne

Automatický osviežovač vzduchu so senzorom pohybu.

Obsah balenia

1 automatický osviežovač, 1 náplň, 2 AA batérie

Informácie o produkte

Logá tretích strán

CE označenie - Európska konformita, Zelený bod

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Návod na použitie je vnútri obalu.

1. senzor pohybu - Uvoľní vôňu každých 20 minút, len keď zaznamená váš pohyb.
2. pokojový režim - V prípade, že senzor nezaznamená váš pohyb, vypne sa. Neplytvá náplňou, keď nie ste doma.
3. tlačidlo pre extra osvieženie - V prípade potreby stlačte kvôli extra osvieženiu.

Meno a Adresa

Adresa distribútora

S.C. Johnson s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3

Vrátiť

S.C. Johnson s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3
tel.: 02/4464 4564-6
http://doc.scj.cz/
www.scjproducts.info

Balenie

Recyklovanie Ďalší text

Prázdny obal a osviežovač zneškodňujte v rámci triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 18

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Mililitrov

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Bezpečnostné informácie

Nebezpečenstvo horľavosti
Nebezpečenstvo

Glade® by Brise® Sence & Spray™ Collection Santalové drevo & Jazmín z Bali-automatický osviežovač vzduchu so SENZOROM POHYBU.

Nebezpečenstvo

Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Nevdychujte aerosóly.

Používajte podľa návodu. Používajte len na dobre vetranom mieste. Ľudia trpiaci na precitlivenosť vyvolanú parfumami by mali tento výrobok používať opatrne. Osviežovače vzduchu nenahrádzajú dodržiavanie správnej hygieny.

Obsahuje benzyl salicylate, vanillin, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, d-limonene, alpha-hexylcinnamaldehyde. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Batérie: Vložte správne (+/-). Nedobíjajte. Nerozoberajte batériu ani ju nevhadzujte do ohňa. Môže explodovať, vytiecť alebo spôsobiť poškodenie. Používajte len AA alkalické batérie.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu