Glade Sense & Spray Sensual Sandalwood & Jasmine automatický osviežovač vzduchu 18 ml

Glade Sense & Spray Sensual Sandalwood & Jasmine automatický osviežovač vzduchu 18 ml
5,59
18,63/l
Akcia

Popis produktu

Vlastnosti

Inteligentný senzor pohybu

Marketing produktu

Glade® sense & spray™
Sensual Sandalwood & Jasmine
Zachyťte esenciu dní v luxusných kúpeľoch, ktoré pripomínajú tóny bergamotu a jazmínu spájajúcich sa s teplou ambrou a santalovým drevom, ktoré vás obklopia komfortom.

Osviežuje, len keď to potrebujete!

Automatický osviežovač vzduchu so senzorom pohybu.

Obsah balenia

1 automatický osviežovač Glade® sense & spray™, 2 AA batérie, 1 náplň Glade® sense & spray™

Informácie o produkte

Logá tretích strán

CE označenie - Európska konformita, Zelený bod

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Návod na použitie viď obal.

A) Automatický osviežovač rozprašuje vôňu, keď snímač zachytí tieň. Keď rozpráši vôňu, senzor sa automaticky vypne a najbližších 20 minút nebude rozprašovať. Po 20 minútach sa zariadenie prepne do aktívneho režimu a bude znovu pripravené na detekciu pohybu. Zostavené zariadenie umiestnite na rovný povrch alebo zaveste na stenu.

B) Vychutnajte si okamžitý príval vône Glade® vždy, keď stlačíte tlačidlo dávkovania na prednej strane osviežovača.

Skladovanie

Skladujte na chladnom, suchom mieste.

Meno a Adresa

Adresa distribútora

S.C. Johnson s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3

Vrátiť

S.C. Johnson s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3
tel.: 02/4464 4564-6
http://doc.scj.cz/
www.scjohnson.com
www.scjproducts.info

Balenie

Recyklovanie Ďalší text

Zneškodnite obsah/obal/osviežovač v rámci triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 18

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Mililitrov

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Bezpečnostné informácie

Nebezpečenstvo horľavosti
Nebezpečenstvo

Glade® sense & spray™ Sensual Sandalwood & Jasmine automatický osviežovač vzduchu so senzorom pohybu.

Nebezpečenstvo

Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Uchovávajte mimo dosahu detí. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

Používajte len na dobre vetranom mieste. Ľudia trpiaci na precitlivenosť vyvolanú parfumami by mali tento výrobok používať opatrne. Osviežovače vzduchu nenahrádzajú dodržiavanie správnej hygieny.

Obsahuje benzyl salicylate, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, d-limonene, linalool, alpha-hexylcinnamaldehyde. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Batérie: Vložte správne (+/-). Nenabíjajte. Batérie neotvárajte ani nevhadzujte do ohňa. Môžu vybuchnúť, vytiecť alebo spôsobiť poškodenie. Používajte iba batérie typu AA. Nemierte si do tváre.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu