WC Net Professional Gél na upchaté odpady 1000 ml

WC Net Professional Gél na upchaté odpady 1000 ml
4,29
4,29/l

Popis produktu

Marketing produktu

Zaručene uvoľní: Husté gélové zloženie preniká aj cez neodtekajúcu vodu, rozpúšťa všetky zvyšky, ktoré sú príčinou upchatia odpadu a tak uvoľňuje potrubie.
- Ultra rýchly.
- Látky chrániace potrubie: Pomáhajú chrániť potrubie a predchádzať škodám spôsobených vápenatými usadeninami.

Gél na upchaté odpady.

Zloženie

< 5 % neiónové povrchovo aktívne látky, bieliace činidlá na báze chlóru, mydlo, polykarboxyláty

Informácie o produkte

Pôvod

Vyrobené v Taliansku

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Návod na použitie
- Nalejte polovicu obsahu balenia do odpadu, bez toho, že by ste odstránili neodtekajúcu vodu. Nepridávajte horúcu vodu ani iné prípravy a nepoužívajte zvon.
- Nechajte pôsobiť aspoň 15 minút. Pri silnom znečistení nechajte pôsobiť cez noc.
- Gél prenikne do potrubia a odstráni aj najsilnejšie znečistenia.
- Prepláchnite teplou vodou.

Pri použití raz týždenne pomáha predchádzať upchatiu odpadu.

Odstraňuje základne druhy zvyškov, ktoré spôsobujú upchatie:
Kuchynský drez:
ovocie, zelenina, kávové usadeniny, popol, prach, smotana, olej, tuk, čistiace prostriedky, zemina ...

Sprcha a umývadlo:
vlasy, telesný tuk, krémy, tuhé dezodoranty, penové tužidlá, pasty na zuby, gély na holenie ...

Skladovanie

Spotrebujte do 18 mesiacov od dátumu výroby uvedenom na spodnej časti obalu.

Meno a Adresa

Adresa výrobcu

BOLTON MANITOBA S.p.A.
Via G.B. Pirelli, 19
20124 Milano
(Italy)

Adresa distribútora

BOLTON CZECHIA, spol. s r.o. - organizačná zložka
Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava

Vrátiť

BOLTON CZECHIA, spol. s r.o. - organizačná zložka
Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava
Tel.: +421 255 648 167

Balenie

Informácie o recyklácii

Obal - Plast - štandardne recyklované

Recyklovanie Ďalší text

Obal a zvyšky prípravku zlikvidujte v súlade so zákonom o odpadoch

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 1000

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Mililitrov

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Bezpečnostné informácie

Nebezpečenstvo korózie
Nebezpečenstvo

WC NET PROFESSIONAL GÉL NA UPCHATÉ ODPADY. Obsahuje: chlórman sodný, hydroxid sodný, alkyl dimetyalminoxid. NEBEZPEČENSTVO - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Môže byť korozívna pre kovy. Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môže uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte uzamknuté. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Národné toxikologické informačné centrum, Limbová 5, 833 05 Bratislava. Tel.: 02/ 54 77 41 66 non stop.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu