Zeleninárska Kráľovské zemiaky 2,5 kg (červený obal)

2,49
1,00/kg

Popis produktu

Marketing značky

Zeleninárska - Pestovatelia s tradíciou.

Ďalší popis

V 16. storočí sa majiteľom obce Kráľová stal Mikuláš Pálffy. Ako vynikajúci vojenský odborník a veliteľ v boji proti Turkom stál na čele mnohých pevností, ktoré spotrebovali množstvo potravín. Úrodný chotár Kráľovej a ďalších obcí v majetku Mikuláša Pálffyho slúžil na poľnohospodársku produkciu, ktorou sa zásobovali tieto pevnosti.

Gróf Ján Pálffy, posledný majiteľ Kráľovského panstva ako to dokladujú archívne pramene z roku 1865, pestoval v Kráľovej pri Senci zeleninu, ktorú dvakrát do týždňa povozníci dopravovali na stoly šľachtických rezidencií v Bratislave. Koncom 19. storočia založil v Kráľovej liehovar, ktorý pálil lieh zo zemiakov. Tento sa zachoval aj po roku 1918, pričom postupne prešiel do vlastníctva liehovarníckeho družstva. To organizovalo pestovanie zemiakov a členmi sa stali sedliaci z Kráľovej a okolia.

Pre liehovar sa pestovali zemiaky s vysokým obsahom škrobu, takzvané ,,voltmanki". Práve tie boli pre vysoký obsah škrobu konzumne menej vhodné. Možno práve preto sa na šľachtiteľskej stanici v Kráľovej pri Senci, ktorá vznikla na bývalom grófskom majery, začalo v 50-tych rokoch vykonávať každoročné pokusné pestovanie a hodnotenie širokého sortimentu zemiakov, pokusy s herbicídmi a hnojárske pokusy so zemiakmi. Na túto tradíciu začiatkom 90-tych rokov nadviazali zakladatelia spoločnosti Zelinárska a priniesli znovu pestovanie zemiakov do úrodného a na závlahovú vodu bohatého prostredia horného žitného ostrova v okolí obce Kráľová pri Senci.<br /><br />Informácie o aktuálnej krajine pôvodu nájdete na http://www2.itesco.sk/potravinydomov/zakaznicka-podpora.html?rel=help#odkial</p></div><div class="memo"><p>Konzumné zemiaky neskoré prané</p></div><div class="memo"><h4 class="itemHeader">Ďalšie informácie</h4><p>Odroda: Mozart.<br /><br />Farba dužiny: žltá, tr. I, kaliber: 40-60, var. typ: B, tvar hľúz: oválny.</p></div></div><div class="groupItem" xmlns:asp="remove" xmlns:tesco="urn:tesco.com:international" xmlns:ext="urn:ProductProductDetailSections" xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt"><h3>Informácie o produkte</h3><div class="statements"><h4 class="itemHeader">Logá tretích strán</h4><p>Zelený bod</p></div><div class="longTextItems"><h4 class="itemHeader">Logo tretej strany Ďalší text</h4><p>Kvalita z našich regiónov</p></div><div class="nameTextItems"><h4 class="itemHeader">Pôvod</h4><p>Kraj. pôvodu: Slovensko</p><p>Vypestované na úrodnej pôde v okolí obce Kráľová pri Senci</p></div></div><div class="groupItem" xmlns:asp="remove" xmlns:tesco="urn:tesco.com:international" xmlns:ext="urn:ProductProductDetailSections" xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt"><h3>Meno a Adresa</h3><div class="memo"><h4 class="itemHeader">Adresa distribútora</h4><p>Brop Slovakia<br />Kráľová pri Senci 455<br />Kráľová pri Senci</p></div><div class="memo"><h4 class="itemHeader">Vrátiť</h4><p>Brop Slovakia<br />Kráľová pri Senci 455<br />Kráľová pri Senci<br />www.zeleninarska.sk</p></div></div><div class="groupItem" xmlns:asp="remove" xmlns:tesco="urn:tesco.com:international" xmlns:ext="urn:ProductProductDetailSections" xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt"><h3>Balenie</h3><div class="nameTextItems"><h4 class="itemHeader">Číselná veľkosť</h4><p>Číselná veľkosť - 2.5</p></div><div class="nameLookups"><h4 class="itemHeader">Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - kilogramov

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu