ALEX Proti prachu antistatický na všetky povrchy 400 ml

ALEX Proti prachu antistatický na všetky povrchy 400 ml
4,09
10,22/l

Popis produktu

Marketing produktu

Nový ALEX na všetky povrchy s antistatickými zložkami umožňuje udržiavať všetky plochy čisté dlhšiu dobu, zabraňuje tak rýchlemu opätovnému usadzovaniu. Redukuje 90% peľových alergénov a roztočov. Vďaka svojmu exkluzívnemu zloženiu čistí všetky typy povrchov: nový aj starý nábytok, lakovaný nábytok, nábytok z imitácie dreva, drevo, laminát, kožu, mramor, žulu, nerez a sklo.

Proti prachu antistatický na všetky povrchy

Zloženie

>30% alifatické uhľovodíky, <5% aniónovej povrchovo aktívnej látky, <5% neiónovej povrchovo aktívnej látky, Ďalšie: parfumy (citral, linalool, d-limonene), methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone

Informácie o produkte

Logá tretích strán

A.I.S.E., Zelený bod

Pôvod

Vyrobené v Španielsku

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Návod na použitie: Pred použitím dobre pretrepte a nastriekajte zo vzdialenosti asi 20 cm. Fľašu držte vo zvislej polohe ľahko naklonenú (nie vo vodorovnej polohe). Mäkkou handrou rozotrite po čistenom povrchu krúživými pohybmi. Neodporúča sa používať na starožitnosti, neošetrené drevo alebo so špeciálnou glazúrou. Pokiaľ je nábytok chúlostivý alebo ak máte pochybnosti, urobte pred použitím skúšku na málo viditeľnom mieste. Nepoužívajte na parkety a podlahy, mohli by kĺzať. Používajte iba podľa návodu.

Skladovanie

Spotrebujte do 3 rokov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Meno a Adresa

Adresa distribútora

AC MARCA Slovakia s.r.o.
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava

Vrátiť

AC MARCA Slovakia s.r.o.
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
Tel.: +421 255 645 424
www.marcask.sk

Balenie

Recyklovanie Ďalší text

Zneškodnite obsah a nádobu v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu, pokiaľ obsah nieje celkom spotrebovaný

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 400

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Mililitrov

Bezpečnostné informácie

Nebezpečenstvo horľavostiVýstraha pred nebezpečenstvom
Nebezpečenstvo

NEBEZPEČENSTVO: Obsahuje: heptan, isohexan. H222 Extrémne horľavý aerosól. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Nepožívať. Uchovávajte mimo dosahu detí. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Zabráňte vdychovaniu pary. Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Neprepichujte ani nespaľujte, a to ani pri spotrebovaní obsahu. Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Tel. toxikologického centra: 02/54774166 (24 h denne).

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu