Air Wick Essential Oils Infusion sviečka červené jablko a varené víno 105 g

Air Wick Essential Oils Infusion sviečka červené jablko a varené víno 105 g

Tento produkt nie je k dispozícii

Tento produkt nie je k dispozícii

Popis produktu

Sviečka

Informácie o produkte

Logá tretích strán

Zelený bod

Skladovanie a použitie

Skladovanie

Spotrebujte najlepšie do 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Meno a Adresa

Adresa výrobcu

Qingdao KingKing A.C. Co, Ltd.
25/F Futai Plaza, No.18 HK middle road
Qingdao
Čína

Adresa distribútora

Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava 2

Vrátiť

Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava 2
tel. č.: +421 2 4821 3000
consumers_sk@rb.com
www.rbeuroinfo.com

Balenie

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 105

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Gramy

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Bezpečnostné informácie

Výstraha pred nebezpečenstvom
Pozor

Upozornenie: Podrobne si prečítajte pokyny pre bezpečné používanie a predlekársku prvú pomoc pred použitím výrobku. Uschovajte pre budúce použitie. Zanedbanie nasledujúcich inštrukcií môže mať za následok vznik požiaru, zranenie osôb alebo rozbitiu sklenenej nádobky so sviečkou. Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Noste ochranné rukavice. PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Nepoužívať ak je sklo poškodené. Postaviť sviečky do vzpriamenej polohy. Nepoužívať na horúcich povrchoch (napr. TV). Neprevracať sviečku počas horenia alebo pred stuhnutím kvapaliny. Nedovoľte aby sa plameň dotýkal strany nádoby. Nepoužívať ak výška sviečky dosiahne menej ako 1 cm a nikdy nedovoliť, aby sviečka úplne vyhorela. Nebezpečné látky: alfa-methylcinnamaldehyd, eugenol, cinnamaldehyd, benzyl benzoát. Obsahuje: alpha-methylcinnamaldehyde, eugenol, cinnam- aldehyde, benzyl benzoate. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Ľudia trpiaci na precitlivenosť vyvolanú parfumami by mali tento výrobok používať opatrne. Osviežovače vzduchu nenahrádzajú dodržiavanie správnej hygieny. Sviečku nenechajte horieť dlhšie ako 4 hodiny.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu