Glade by Brise Automatic Spray Japonská záhrada automatický osviežovač vzduchu 269 ml

Glade by Brise Automatic Spray Japonská záhrada automatický osviežovač vzduchu 269 ml
8,99
33,42/l

Popis produktu

Vlastnosti

Možné zavesiť, Eliminuje nepríjemný zápach a dodá sviežu vôňu, Vydrží až 60 dní*, *pri nastavení intervalu 36 minút

Automatický osviežovač vzduchu.

Obsah balenia

1 automatický osviežovač, 1 náplň a 1 AA batérie

Informácie o produkte

Logá tretích strán

CE označenie - Európska konformita

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

2 spôsoby používania.
Tlačidlo pre extra osvieženie: Stlačte na zadnej strane tlačidlo pre extra osvieženie, kedykoľvek potrebujete.
Nastavenie časovača: Vyberte si z 3 možných nastavení (9, 18, 36 minút) podľa vašej preferencie uvoľňovanie vône.

Spôsob zavesenie:
1. Pripevnite vhodnú skrutku do steny*.
2. Zaveste Automatic Spray na skrutu**.

*skrutka nie je súčasťou balenia.
**dĺžku skrutky prispôsobte tak, aby ste Automatic Spray ľahko zavesili.

Meno a Adresa

Adresa distribútora

S.C. Johnson, s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3

Vrátiť

S.C. Johnson, s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3
tel.: 02/4464 4564-6
http://doc.scj.cz/
www.scjproducts.info

Balenie

Recyklovanie Ďalší text

Prázdny obal zneškodňujte v rámci triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 269

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Mililitrov

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Bezpečnostné informácie

Nebezpečenstvo horľavostiVýstraha pred nebezpečenstvom

Nebezpečenstvo.
Mimoriadne horľavý aerosól. Nádobka je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Nevdychujte aerosóly.
Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Používajte podľa návodu: Používajte len na dobre vetranom mieste. Ľudia trpiaci na precitlivenosť vyvolanú parfumami by mali tento výrobok používať opatrne. Osviežovače vzduchu nenahrádzajú dodržiavanie správnej hygieny.

Batérie: Vložte správne (+/-). Nedobíjajte. Nerozoberajte batériu ani ju nevhadzujte do ohňa. Môže explodovať, vytiecť alebo spôsobiť poškodenie. Používajte len AA batérie.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu