Glade by Brise Automatic Spray japonská záhrada automatický osviežovač vzduchu 269 ml

8,99
33,42/l

Popis produktu

Vlastnosti

Možné zavesiť, Eliminuje nepríjemný zápach a dodá sviežu vôňu

Marketing produktu

Glade® by Brise® Automatic Spray prináša nádherné vône do vášho domova po celé týždne. Ideálny pre väčšie miestnosti.

Vydrží až 60 dní*
*pri nastavení intervalu 36 minút

Automatický osviežovač vzduchu.

Obsah balenia

1 automatický osviežovač, 1 náplň a 2 AA batérie

Informácie o produkte

Logá tretích strán

CE označenie - Európska konformita

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

2 spôsoby používania.
Tlačidlo pre extra osvieženie: Stlačte na zadnej strane tlačidlo pre extra osvieženie, kedykoľvek potrebujete.
Nastavenie časovača: Vyberte si z 3 možných nastavení (9, 18, 36 minút) podľa vašej preferencie uvoľňovania vône.

Spôsob zavesenia:
1. Pripevnite vhodnú skrutku do steny*.
2. Zaveste Automatic Spray na skrutku**.

*skrutka nie je súčasťou balenia.
**dĺžku skrutky prispôsobte tak, aby ste Automatic Spray ľahko zavesili.

1. Stlačte a otvorte. Prepnite časovač do pozície OFF.
2. Vytiahnite červený opasok, tým aktivujete osviežovač.
3. Nastavte časovač na požadovaný interval a zatvorte kryt. Prvé osvieženie príde za niekoľko sekúnd.
4. Zaveste na stenu alebo postavte na poličku.

Výmena batérií: Otvorte, prepnite do pozície OFF, vyberte náplň.
Nahraďte 2 novými alkalickými AA batériami. Vložte náplň, nastavte časovač, zatvorte kryt.

Meno a Adresa

Adresa distribútora

S.C. Johnson s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3

Vrátiť

S.C. Johnson s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3
tel.: 02/4464 4564-6
http://doc.scj.cz/
www.scjproducts.info
www.scjohnson.com

Balenie

Recyklovanie Ďalší text

Prázdny obal a osviežovač zneškodňujte v rámci triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 269

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Mililitrov

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Bezpečnostné informácie

Výstraha pred nebezpečenstvomNebezpečenstvo horľavosti
Nebezpečenstvo

Glade® by Brise® Automatic Spray Japonská záhrada - automatický osviežovač vzduchu.

Nebezpečenstvo.

Mimoriadne horľavý aerosól. Nádobka je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Nevdychujte aerosóly.

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Používajte podľa návodu. Používajte len na dobre vetranom mieste. Ľudia trpiaci na precitlivenosť vyvolanú parfumami by mali tento výrobok používať opatrne. Osviežovače vzduchu nenahrádzajú dodržiavanie správnej hygieny.

Batérie: Vložte správne (+/-). Nedobíjajte. Nerozoberajte batériu ani ju nevhadzujte do ohňa. Môže explodovať, vytiecť alebo spôsobiť poškodenie. Používajte len AA batérie.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu