Glade Automatic Spray Relaxing Zen automatický osviežovač vzduchu 269 ml

Glade Automatic Spray Relaxing Zen automatický osviežovač vzduchu 269 ml
4,39
16,32/l

Akcia

Popis produktu

Marketing produktu

Glade® automatic spray
Relaxing Zen
Vzduch je teplý, voda je chladná, kvety sú živé a duša je pokojná, keď sa tóny chrumkavého jablka stretávajú s orosenými kvetmi a santalovým drevom.

Istota, že vám bude u vás doma vždy príjemne.

Automatický osviežovač vzduchu.

Obsah balenia

1 automatický držiak Glade®, 2 AA batérie, 1 automatická náplň Glade®

Informácie o produkte

Logá tretích strán

CE označenie - Európska konformita, Zelený bod

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Nastavenie časovača: Vyberte si 1 z 3 nastavení (9, 18 alebo 36 minút), ktoré určí, ako často chcete dávkovať vôňu.
Stlačením tlačidla na zadnej strane aktivujete extra príval sviežosti vždy, keď budete chcieť. Pri 36-minútovom intervale vydrží až 60 dní.

Skladovanie

Skladujte na chladnom, suchom mieste.

Meno a Adresa

Adresa distribútora

S.C. Johnson s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3

Vrátiť

S.C. Johnson s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3
tel.: 02/4464 4564-6
http://doc.scj.cz/
www.scjohnson.com
www.scjproducts.info

Balenie

Recyklovanie Ďalší text

Zneškodnite obsah/obal/osviežovač v rámci triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 269

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Mililitrov

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Bezpečnostné informácie

Výstraha pred nebezpečenstvomNebezpečenstvo horľavosti
Nebezpečenstvo

Glade® automatic spray-Relaxing Zen, automatický osviežovač vzduchu.

Nebezpečenstvo

Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Používajte len na dobre vetranom mieste. Ľudia trpiaci na precitlivenosť vyvolanú parfumami by mali tento výrobok používať opatrne. Osviežovače vzduchu nenahrádzajú dodržiavanie správnej hygieny.

Obsahuje geraniol, linalool. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Batérie: Vložte správne (+/-). Nenabíjajte. Batérie neotvárajte ani nevhadzujte do ohňa. Môžu vybuchnúť, vytiecť alebo spôsobiť poškodenie. Používajte iba batérie typu „AA”.

DÔLEŽITÉ:
Osviežovač musí byť vždy otočený smerom od tváre.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu