Bref Power Aktiv Ocean tuhý WC blok 3 x 50 g

Bref Power Aktiv Ocean tuhý WC blok 3 x 50 g
2,23
14,87/kg

Akcia

Popis produktu

Marketing produktu

Bref Power Aktiv =
1. Mimoriadna čistota
2. Mimoriadna ochrana proti vodnému kameňu
3. Mimoriadna sviežosť
4. Mimoriadna čistiaca pena

Ďalší popis

®Certifikovaný ako odolný voči náhodnému otvoreniu deťmi (zdroj Nem. Inštitút pre Normalizáciu - norma DIN EN 862 2006).

Tuhý WC blok.

Zloženie

>30% aniónové tenzidy, 5-15% neiónové tenzidy, Parfum (coumarin, limonene, linalool)

Informácie o produkte

Logá tretích strán

Cleanright.eu, Zelený bod

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Použitie
Ihneď pripravený na použitie. Zaveste Bref Power Aktiv pod okraj WC misy.

Skladovanie

Spotrebujte najlepšie do 3 rokov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Meno a Adresa

Adresa distribútora

Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91
821 08 Bratislava

Vrátiť

Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91
821 08 Bratislava
Tel.: (+421) 2 333 19 111
E-mail: henkel.slovensko@henkel.com
www.henkel.sk

Balenie

Počet jednotiek

Počet jednotiek - 3

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 50

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Gramy

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Bezpečnostné informácie

Výstraha pred nebezpečenstvom
Pozor

BREF POWER AKTIV OCEAN.
Tuhý WC blok. Pozor! Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. Obsahuje 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, môže spôsobiť alergické reakcie.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu