Mr Muscle Gél na čistenie odpadov 1000 ml

Mr Muscle Gél na čistenie odpadov 1000 ml
2,59
2,59/l

Akcia

Popis produktu

Vlastnosti

3 in 1 priľne/prenikne cez stojacu vodu/rozpustí, Účinkuje za 5 minút, Bezpečný pre všetky druhy odpadov

Marketing produktu

Účinkuje za 5 minút*: Upchané odpady vyčistí rýchlo a efektívne.

*Produkt je laboratórne testovaný na odpady upchaté bežnými nečistotami (vlasy, mydlo). V prípade silného upchatia nechajte pôsobiť 30 minút.

Gél na čistenie odpadov v kuchyniach a v kúpeľniach.

Zloženie

<5% bieliace činidlá na báze chlóru, <5% mydlo, <5% amfotérne povrchovo aktívne látky

Informácie o produkte

Logá tretích strán

Zelený bod

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Návod na použitie: viď obal.

Skladovanie

Nádobu uchovávajte tesne uzavretú, na chladnom mieste a skladujte vo zvislej polohe.

Meno a Adresa

Adresa distribútora

S.C. Johnson, s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3

Vrátiť

S.C. Johnson, s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3
tel.: 02/4464 4564-6
http://doc.scj.cz/
www.scjohnson.com
www.scjproducts.info
www.scjproducts.info

Balenie

Recyklovanie Ďalší text

Prázdny obal zneškodňujte v rámci triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 1000

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Mililitrov

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Bezpečnostné informácie

Nebezpečenstvo korózieNebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia
Nebezpečenstvo

DÔLEŽITÉ: Otvárajte opatrne. Nepoužívajte na odpady vybavené drvičmi. Chráňte pozlátené časti a poškodený smalt alebo chróm pred kontaktom s prípravkom.

Nie
Fľašu nestláčajte a znovu nepoužívajte.
Nestriekajte.
Nepoužívajte gumový zvon.

Mr Muscle Gél na čistenie odpadov v kuchyniach a kúpeľniach.

Nebezpečenstvo

Obsahuje chlórnan sodný, hydroxid sodný, N-oxidy C12-18-alkyldimetylamínov.

Môže byť korozívna pre kovy. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte dym. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Uchovávajte uzamknuté. Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe. Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu