Raid Aerosól proti lietajúcemu hmyzu eukalyptus 400 ml

Raid Aerosól proti lietajúcemu hmyzu eukalyptus 400 ml
3,91
9,78/l
Akcia

Popis produktu

Vlastnosti

Okamžitý účinok, S eukalyptovým olejom

Marketing produktu

Insekticíd na muchy, komáre, tigrie komáre, osy, sršne, mole-mory. Priama ochrana 24 hodín pred komármi a muchami. Po vyvetraní poskytuje v noci ochranu až 5 hodín proti uštipnutiu komárom. Reziduálna účinnosť povrchov proti komárom až 2 týždne.

Aerosól proti lietajúcemu hmyzu eukalyptus.

Informácie o produkte

Logá tretích strán

Zelený bod

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Návod na použitie: Pred použitím nádobku dôkladne pretrepte a pri aplikácii ju udržujte vo zvislej polohe. Nástrek nasmerujte smerom od seba, pevne stlačte. Aplikujte minimálne 1 m od všetkých povrchov, nábytku, tkaním a stien. Na hmyz nie je nutné striekať priamo, jemný aerosól v priestore lietajúci hmyz zahubí. Zavrite okná a dvere. V miestnosti cca 30 m³ striekajte prípravok 8-10 sekúnd do voľného priestoru v niekoľkých smeroch. Postupujte od stredu miestnosti ku dverám. Po aplikácii opusťte uzavretý priestor a po 15 minútach ho dobre vyvetrajte. Pre okamžitý účinok aplikujte prípravok priamo, napr. na poletujúce osy, sršne. Pre lepšiu reziduálnu ochranu aplikujte sprej zo vzdialenosti približne pol metra okolo dverí a okien, ktorými hmyz preniká dovnútra. Pred použitím odporúčame vyskúšať prípravok na nenápadnom mieste.

Skladovanie

Minimálna doba skladovateľnosti: 4 roky od dátumu výroby (MAN) uvedeného na obale.

Meno a Adresa

Adresa distribútora

S.C. Johnson s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3

Vrátiť

S.C. Johnson s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3
tel.: 02/4464 4564-6
http://doc.scj.cz/
www.scjohnson.com

Balenie

Recyklovanie Ďalší text

Zneškodnite obsah/obal v rámci triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 400

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Mililitrov

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Bezpečnostné informácie

Nebezpečenstvo horľavostiNebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia
Nebezpečenstvo

Raid® aerosól proti lietajúcemu hmyzu eukalyptus.

Nebezpečenstvo

Účinné látky: 0,125 g 1R-trans-fenotrínu a 0,1 g praletrínu v 100 g prípravku. Registračné číslo bio/1031/D/15/CCHLP.

Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Nevdychujte aerosóly. Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Používajte podľa návodu. Nestriekajte na osoby a zvieratá. Pred aplikáciou odneste alebo zakryte potraviny, zariadenia k príprave potravín a nádoby. Pred použitím odstráňte alebo zakryte teráriá, akváriá a zvieracie klietky. Pri postreku vypnite vzduchový filter akvárií. Nestriekajte na tapety. Aplikujte minimálne 1 m od všetkých povrchov a stien. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Používajte len na dobre vetranom mieste.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu