Raid Proti moliam gél levanduľa 2 x 3 g

Raid Proti moliam gél levanduľa 2 x 3 g

Tento produkt nie je k dispozícii

Tento produkt nie je k dispozícii

Popis produktu

Vlastnosti

Pre spokojné a voňavé oblečenie

Marketing produktu

Raid® proti moliam gél Levanduľa, insekticíd chráni odevy proti šatňovým moliam počas jednej sezóny. Príjemne prevonia skrine a zásuvky.

Proti moliam gél Levanduľa

Informácie o produkte

Logá tretích strán

Zelený bod

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Návod na použitie: 1. Oddeľte vrecúška od seba. 2. Čiastočne odtrhnite lepenku zo zadnej časti vrecúška. 3. Odstráňte hliníkovú fóliu. 4. Zaveste vrecúška do skrine, postavte ich do zásuvky alebo na akúkoľvek rovnú plochu. Zamedzte priamemu kontaktu polopriepustnej membrány s odevmi a plastmi. Používajte 2 vrecúška na 0,5 m³ priestoru. Na začiatku sezóny, ak gél vyschne alebo vôňa vyprchá, prípravok vymeňte. Pre maximálnu účinnosť majte skrine a šuplíky zatvorené. Zabíja mole do 14 dní.

Skladovanie

Minimálna doba skladovateľnosti: 2 roky od dátumu výroby (MAN) uvedeného na obale.

Meno a Adresa

Adresa distribútora

S.C. Johnson s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3

Vrátiť

S.C. Johnson s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3
tel.: 02/4464 4564-6
http://doc.scj.cz/
www.scjohnson.com

Balenie

Recyklovanie Ďalší text

Zneškodnite obsah/obal v rámci triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch

Počet jednotiek

Počet jednotiek - 2

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 3

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Gramy

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Bezpečnostné informácie

Nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia
Pozor

Raid® proti moliam gél Levanduľa.

Pozor

Účinná látka: 0,15 g transflutrínu v 100 g prípravku. Registračné číslo bio/1320/D/11/3/CCHLP.

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Používajte podľa návodu. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Používajte iba v polohách nedostupných pre deti a zvieratá.

Obsahuje geraniol, dodecanal, pi-2(10)-ene, d-limonene, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, pin-2(3)-ene, coumarin, oct-1-en-3-yl acetate. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu